Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta

HELMI_Rävskär_CharlottaBerlin_700x400.jpg
Rävskär. © Charlotta Berlin

Aktuellt

Sidor kommer att uppdateras under april-maj.

Kontaktuppgifter

  • Anskaffning av myrar som ska skyddas: Sari Jaakkola
  • Restaurering av fågelvatten: Maria Yli-Renko
  • Skogstemat: Risto Vilen
  • Uppdaterande inventering av vårdbiotoper, skötselplanering och restaurering: Liina Salonen
  • Småvatten och strandnatur: Iiro Ikonen
  • Inventering och skydd av arter och biotoper: Risto Vilen ja Iiro Ikonen

E-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Publicerad 19.4.2021 kl. 13.02, uppdaterad 22.4.2021 kl. 13.46