Publikationer

Publikationer av naturvård

Kaupunkiniityt: Elinvoimaa elävästä perinnöstä (Doria publikation service)

City meadows: Vitality from a living heritage (Doria publikation service)

Eläimet rantaan - kyllä vai ei? Opas kestävään rantalaiduntamiseen (Doria publikation service)

Animals to the shore - yes or no? A Guide to Sustainable Grazing on Shore (Doria publikation service)

Loomad randa – jah või ei? Rannakarjamaade säästva kasutamise juhend (Doria publikation service)

Boskap på stranden eller inte? Guide för hållbart strandbete (Doria publikation service)

Integrated planning and management in the Baltic Sea Region (8455 kB)

Integrerad kustzonsplanering och förvaltning i Östersjöregionen (8571 kB)

Läänemere rannikupiirkondade integreeritud majandamine ja planeerimine (8437 kB)

Rannikuloukad_Eestis_ja_Läänemere_keskosas_EST.pdf (7257 kB)

Coastal_lagoons_in_Estonia_and_in_the_Central_Baltic_Sea_region.pdf (12144 kB)

Indicator species ENG.pdf (7209 kB)

Luonnonhoito_kulttuurimaisemissa.pdf (3047 kB)

Management_guidelines_for_seminatural_landscapes.pdf (4496 kB)

Projekt broschyrer

Natureship_esite_012013_EST_press.pdf (8213 kB)

Natureship_esite_012013_FIN_press.pdf (8216 kB)

Natureship_esite_012013_SVE_press.pdf (8226 kB)

Natureship_esite_012013_ENG_press.pdf (8602 kB)

Tidningsartiklar

Tidningsartikel i Reimari på finska (2011):

Kaupunkiniityt_lehtiartikkeli_Reimari_08062011_Natureship-hanke.pdf (1137 KB)

Tidningsartiklar i Norrtälje tidning pä svenska:

Hamling_Norrtelje_tidning_041010.pdf (383 KB)

Gille_med_lie_och_fika_Norrtälje Tidning_helgbilaga_270811.pdf (195 KB)

Rik flora vid slåttern i Mar'n_Norrtelje_tidning_290811.pdf (224 KB)

Tidningsartikel i Åbo Underrättelser:

Hed brändes på Kråkskär_Åbo underrättelser.pdf (241 KB)

Skötselplaner

Skötselplan för Viurilanlahti på finska (2010):

Viurilanlahden_hoitosuunnitelma_Natureship-hanke.pdf (3985 KB)

Skötselplaner för stadsängar i Fredrikshamn, Salo och Vichtis på finska (2011):

Haminan_Salon_ja_Vihdin_hoitosuunnitelmat_s_1-27_Natureship-hanke.pdf (3915 KB)

Haminan_Salon_ja_Vihdin_hoitosuunnitelmat_s_28-55_Natureship-hanke.pdf (4211 KB)

Haminan_Salon_ja_Vihdin_hoitosuunnitelmat_s_56-73_Natureship-hanke.pdf (2902 KB)

Haminan_Salon_ja_Vihdin_hoitosuunnitelmat_kartat_Natureship-hanke.pdf (4570 KB)

Haminan_Salon_ja_Vihdin_hoitosuunnitelmat_liitteet_Natureship-hanke.pdf (688 KB)

Skötselplaner för stadsängar i Reso på finska (2011):

Ihalantien_kalliokedot_AB_hoitosuunnitelma_Natureship-hanke.pdf (2671 KB)

Mäntysaareke_hoitosuunnitelma_Natureship-hanke.pdf (1594 KB)

Tuulilanketo_hoitosuunnitelma_Natureship-hanke.pdf (1372 KB)

Skötselplan för Abruka looduskaitseala på estniska (2011):

Abruka looduskaitseala ja Abruka hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2011-2020.pdf (2455 KB)

Skötselplan för Raisionlahti i Raisio på finska (2012):

Raisionlahden hoitosuunnitelma 2012 (Doria publikation service)

Skötselplaner för Matildedal och Vartsala i Salo på finska (2012):

Matildedal_hoitosuunnitelma_Natureship-hanke.pdf (4405 KB)

Vartsala_hoitosuunnitelma_Natureship-hanke.pdf (4694 KB)

Publicerad 13-01-2014 kl. 16.31, uppdaterad 15-01-2014 kl. 15.04