Nätverk för restaurering av vattendrag

Det finska Nätverk för restaurering av vattendrag är en öppen plattform som förmelar information om och erfarenheter av restaurering av sjöar och strömmande vatten i Finland för att förbättra vattnets status.

Nätverket främjar samarbete mellan administration, forskare, lokala aktörer, entreprenörer, operatörer och finansiärer. Det stöder också offentlig-privat partnerskap och frivillig verksamhet samt sprider aktuell information om restaureringsfrågor och god praxis.

Nätverket grundades 2012 som en del av genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten i Finland. Nätverket samordnas av Finlands miljöcentral och finansieras främst av miljöministeriet och jord- och skogbruksministeriet.

Aktiviteter

  • Seminarier, kurser och fältutflykter
  • Kampanjer
  • Informationsdelning via webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier
  • God praxis för vattenskydd och restaurering, framgångshistorier, utmaningar och misslyckanden, användning av vattenlevande ekosystemtjänster
  • Aktuell information om ekonomiska möjligheter, evenemang och lagstiftning
  • Kontaktinformation för operativa företag och stiftelser
  • Samarbete och projekt med regionala nätverk och andra intressenter
Deltagare i seminariet som handlade om mindre vattendrag vid en praktisk övning i elektrofiske av en stadsbäck i Ylöjärvi, september 2020. © Foto: Satu Heino, KVVY ry.
Publicerad 06-10-2020 kl. 13.08, uppdaterad 04-11-2020 kl. 15.11