Havsvård

Hemligheter under ytan Den fantastiska marina miljön är värd att skyddas.jpg

Havsvård ger resultat

Östersjön är ett av världens känsligaste hav. Den utgör en grund och nästan försluten bassäng vars stränder bebos av många människor. Klimatförändringen förändrar havets ekosystem, och fartygstrafiken med alla oljetransporter utgör en risk. Det huvudsakliga målet för havsvården är att uppnå en god miljöstatus för Östersjön senast 2020. Det finns mycket att göra – och som tur är deltar också många entusiastiska aktörer i arbetet.

Utifrån den kontinuerliga uppföljningen av havets tillstånd görs det med sex års mellanrum en utvärdering och ställs upp allmänna mål. Med grund i detta utarbetas ett åtgärdsprogram för havsvården där man tar fram förslag till åtgärder som förbättrar havets miljöstatus. Åtgärdsprogrammet blev klart 2015. Alla medborgare har möjlighet att delta, kommentera och påverka besluten kring genomförandet.

Samrådet om havsvården avslutades den 16 februari. Följande samråd ordnas år 2019:

På denna sida hittar du havsförvaltningens samrådshandling, bakgrundshandlingar och karttjänstens material. I september publiceras en sammanfattning av de kommentarer och synpunkter som lämnades in under samrådet, liksom även uppdaterade handlingar.

Samrådshandlingar

Karttjänst

Planeringen av havsvården är en ständigt pågående process

Planeringen av havsvården delas in i tre delar och går framåt i cykler om sex år:

Processen för havsvården

Processen för havsvården.jpg
Havsvården planeras parallellt med vattenvården av åar, älvar och sjöar och grundvatten.

Hur kan vi förbättra Östersjöns tillstånd?

 
Publicerad 5.1.2018 kl. 13.39, uppdaterad 27.6.2018 kl. 14.25
Ämne: