Vattenvården är allas vår uppgift

AktuellT

Vattenförvaltningsplanerna godkändes

Statsrådet fattade beslut om sju regionala vattenförvaltningsplaner och en havsförvaltningsplan för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. De nya planerna träder i kraft i början av år 2022.

Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna. Åtgärdsprogrammen konkretiserar genomförandet av planerna delvis också på lokal nivå. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge statsrådets beslut genom offentlig kungörelse. Kungörelserna finns framlagda till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings-, trafik- och miljöcentralernas webbplatser på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset (välj område).

 

Handlingar som kungörs

En annan handling

 

Vattenvårdsområderna

Vesienhoitoalueet_suomenkartalla.gif

1. Vuoksens vattenvårdsområde (på finska)

2. Kymmene älvs-Finska vikens vattenvårdsområde

3. Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenvårdsområde

4. Ule älvs-Ijo älvs vattenvårdsområde (på finska)

5. Kemi älvs vattenvårdsområde (på finska)

6. Torne älvs vattenvårdsområde (på finska)

7. Tana älvs-Näätämöjokis-Pasvik älvs vattenvårdsområde (på finska)

8. Åland ser till verkställa ramdirektivet för vatten för sin egen del och utgör ett separat vattenvårdsområde. 

 

Öppna miljöinformationssystem och karttjänst

Mer information om yt- och grundvattnens status, faktorer som påverkar statusen och miljömål samt åtgärder för att förbättra vattnens status finns i de öppna miljöinformationssystemen, rapporterna och karttjänsten.

 

Vill du veta vilka åtgärder som hittills har vidtagits för att förbättra vattnens status?

Vattenvården planeras steg för steg

Planerna för vattenvården uppdateras stegvis vart sjätte år.

Cykeln för planeringen av vattenvården
Cykeln för planeringen av vattenvården varar sex år.

 

Publicerad 20-12-2021 kl. 12.36, uppdaterad 21-12-2021 kl. 8.32