Välkommen till Pro Skärgårshavet -programmets websidor

Pro Skärgårshavet

Pro_S_etusivukuva
Bild: Sanna Tikander


Inom Skärgårdshavet finns ca 33 000 fast bosatta personer och ca 21 000 sommarbostäder. Dessutom njuter varje år otaliga turister av vad Skärgårdshavet har att erbjuda. Inom avrinningsområdet, vars åar mynnar ut i Skärgårdshavet, bor nästan 400 000 människor. Vattendragens tillstånd har försämrats oroväckande. Övergödningen, som beror på alltför stor näringsbelastning, har stor inverkan på miljön och därmed på skärgårdens trivsel och livsmöjligheter. För att vända den negativa utvecklingen beträffande vattnets tillstånd krävs åtgärder inom alla samhällssektorer.

Programmet Pro Skärgårdshavet har uppstått för att verka för detta syfte. Inom ramarna för programmet idkas regionalt samarbete för att förbättra kustområdets och hela Skärgårdshavets tillstånd. Samarbetet sker i sju olika arbetsgrupper, över 100 instanser allt från medborgarorganisationer till storföretag har anslutit sig. Alla som är intressade av landskapets vattentillstånd kan delta i verksamheten.  Programmet förverkligar i sin verksamhet principerna för kustområdenas enhetliga användning och vård (ICZM).

Publicerad 25-09-2013 kl. 7.58, uppdaterad 10-09-2013 kl. 13.54