Deltagande

Miljöns tillstånd i Skärgårdshavet är oroväckande. Eutrofieringen och dess mångförgrenade följdverkningar är den största av miljöutmaningarna och den i vardagen mest kännbara. Roten till problemen ligger i de materialströmmar som är förknippade med vår livsstil. Därför kräver skyddet av Skärgårdshavets vatten och vattenmiljö att alla delaktiga - såväl invånare, fritidsboende, båtfarare och andra turister och företag och andra näringslivsidkare - bidrar till at stärka hållbarare verksamhetssätt.

Du kan delta i Pro Skärgårdshavets verksamhet för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd till exempel via vattenområdesgrupperna eller deltagande i den verksamhet som programmet anordnar.  Kontaktuppgifter till programpersonalen finns på sidan Kontaktuppgifter.

035.JPG
Bild: Kati Javanainen

Publicerad 26-08-2013 kl. 10.24, uppdaterad 24-09-2013 kl. 14.51