Regional miljöinformation

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Tjänsten Miljo.fi innehåller också regional miljöinformation. Genom att klicka på det önskade områdets namn till vänster hittar du en förteckning över sidor som innehåller regional information. Sidornas innehåll har i huvudsak producerats av Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Mer information om NTM-centralernas verksamhet finns i webbtjänsten nmt-centralen.fi.

vinter - foto
Bedömning av vattenstatusen i Finland: Sjöarnas, åarnas och älvarnas tillstånd i regel oförändrat, kustvattnens tillstånd har försämrats 27-08-2019
En ny bedömning av ytvattnens ekologiska status i Finland visar att 87 procent av sjöarnas areal och 68 procent av åarna och älvarna har god eller hög status. Övergödningen är fortfarande det största problemet. Inlandsvattnens tillstånd har inte förändrats i någon betydande utsträckning sedan 2013, men på vissa ställen kan man märka en liten förbättring. Finska vikens tillstånd har förbättrats, men kustvattnens tillstånd har i regel inte nått god status. De risker som är förknippade med grundvat
Läs mer
Publicerad 29-12-2016 kl. 14.59, uppdaterad 29-12-2016 kl. 14.59
Utgivare: