Östra Finska viken

Området kring östra Finska viken karakteriseras av stenblock och stränderna är allmänt steniga. Nära den Ryska gränsen återfinns igen ståtliga klippstränder. Förekomsten av arter är liknande som i västra Finska viken, men de marina arternas antal minskar ytterligare längre österut, tex blåmusslan saknas helt. Blåmusslan har på flera ställen ersatts med vandrarmusslan (Dreissena polymorpha), som klarar låga salthalter och är en invandrarart i området. Östra Finska vikens nationalpark grundades 1982.

Mustaviiri
Klippstrand vid Svartviran utanför Kotka. Bild Pekka Lehtonen Forststyrelsen 2011.

Tilläggsinformation om östra Finska vikens natur:

Östra Finska vikens nationalpark (Forststyrelsen)

Östra Finska viken (Pellinge-Vederlax) (beskrivning av undervattensnaturen, Alleco Ab, på finska)

Natura 2000 -områden per kommun (NTM- centralen i Sydöstra Finland, på finska)

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.05, uppdaterad 25-09-2014 kl. 11.39