Skärgårdshavet

Skärgårdshavet är ca 100 kilometer brett och sträcker sig från fasta Åland ända till Hangö udd och är med sina 40 000 olika stora öar och oräkneliga små kobbar och skär den största enhetliga arkipelagen i hela Östersjön. I Skärgårdshavet finns öar med berg, sten och sandstränder. Många naturtyper som finns listade i annex 1 i habitatdirektivet, tex rev, sandbankar, undervattensåsar samt värdefulla vikar, flador och glon (se Östersjöns naturtyper, Habitatdirektivet) återfinns i Skärgårdshavet. Skärgårdshavet har tydliga zoner, i nordöstra och norra delen finns innerskärgård med stora lummiga öar och successivt längre väster- och söderut finns ytterskärgårdens karga utskär och kobbar. Undervattensnaturen är också mycket varierande vilket beror på variationer i bla salthalt, vattnets kvalitet, exponering, havsbottnens mångformighet och de stora djupvariationerna. Öarnas och skärens mosaik genomskärs på flera ställen av tom 90 m djupa undervattens kanjoner.

Salthalten i Skärgårdshavet gör att området är det mest marina i Finland. Därför förekommer många marina arter, så som tex bandtång, huvudsakligen i områdets södra och sydvästra delar. Salthalten hindrar dock inte förekomsten av sötvattensarter och i Skärgårdshavet påträffas därför nästan alla bottendjur och fiskar som över huvudtaget finns i de Finska havsområdena.

 

 

Dykare vid undervattensnaturstigen
Dykare vid undervattensnaturstigen vid Stora Hästö i Skärgårdshavet. Bild Essi Keskinen, Forststyrelsen 2008.

Skärgårdshavets nationalpark grundades 1983 och utgör kärnan av Skärgårdshavets biosfärområde, som grundades 1994. År 1998 valdes området till Natura 2000 nätverket och 2001 grundades två sälskyddsområden, Grimsörarna och Mastbådan. Övergödning och ett stort rekreationstryck utgör hot för naturen i Skärgårdshavet.

Jurmo
Det steniga Jurmo är en förlängning av Salpausselkä III åsen som bildades under istiden och hör till ett av Skärgårdshavets värdefullaste naturobjekt. På de omkringliggande sandbottnarna finns utbredda ängar av bandtång. Bild Markku Viitasalo.

 

 

Tilläggsinformation om naturen i Skärgårdshavet:

Skärgårdshavets nationalpark (Forststyrelsen)

Skärgårdshavet (Natura 2000- områdesbeskrivning, NTM -centralen i Egentliga-Finland, på finska)

Natura 2000 -område per kommun (NTM -centralen i Egentliga-Finland, på finska)

Skärgårdshavet (beskrivning av undervattensnaturen, Alleco Ab, på finska)

Skärgårdshavets biosfärområde

 

Röd- och grönalger
Röd- och grönalger i Skärgårdshavet. Bild Forststyrelsen 2007.
Publicerad 17-09-2013 kl. 11.06, uppdaterad 25-03-2021 kl. 12.35