Aktuellt

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjlighet till påverkan via olika enkäter, respons och utlåtanden. Evenemangen för intressegrupperna ordnas på våren 2021. Det är ännu möjligt att påverka innehållet under hösten 2021, när utlåtanden begärs om strategin och åtgärdsprogrammet.

Evenemang

Pressmeddelanden och nyheter

Publicerad 31-03-2020 kl. 10.14, uppdaterad 13-07-2021 kl. 11.14