Gå till innehållet

Vatten

Avsnittet Vatten innehåller information om vattendrag och vattenresurser, deras tillstånd, uppföljning, användning och iståndsättning. I avsnittet presenteras också vattenskydd och samarbete. En viktig port till information om vattendrag är också wikin Järvi-meriwiki (insjö-havwiki). Forskningperspektiv för vattenskydd presenteras i SYKEs webbtjänst. Information om strategier, vattenvårds- och havsskyddslagstiftningen finns i miljöministeriets webbtjänst.

Pressmeddelande och nyheter RSS

Ur programmet för effektiverat vattenskydd beviljas uppemot en miljon euro för minskning av utsläppen av skadliga ämnen

6.4.2020
Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax:

Genom programmet för effektiverat vattenskydd finansieras sex projekt som ska minska utsläppen av skadliga ämnen i vattendragen. Dessa projekt har bland annat som syfte att identifiera utsläppskällorna till de skadliga ämnena och hitta metoder för hur utsläppen kan minskas. Inom ramen för projekten testas dessutom nya anordningar och metoder för rening av avloppsvatten och återvinning av näringsämnen.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt

På andra webbplatser

Järvi- ja meriwikin logo.  

Järvi- ja meriwiki (insjö-havwiki) är både insjöarnas och havsområdenas wiki

Järvi- ja meriwiki (insjö-havwiki)är en webbplats som byggs upp i samverkan av myndigheter och medborgare. Här finns det basinformation om alla finska insjöar vars storlek är minst 1 hektar samt verktyg för att ladda upp bl. a. bilder och observationer.

Publicerad 13.10.2014 kl. 13.12, uppdaterad 18.6.2019 kl. 10.24