Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområdes uppgift är att behandla utredningar som gjorts för planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde, slå fast mål för hanteringen av översvämningsrisker och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i området.

Aktuellt

Jord- och skogsbruksministeriet har den 20 december 2018 utsett översvämningsgrupper för betydande riskområden för planeringsperioden 2019–2021.

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av företrädare för NTM-centralen, landskapsförbundet, kommuner i området med översvämningsrisk och räddningsväsendet samt bestående experter.

Ordinarie medlemmar

Kaarina Rautio, Nylands förbund, planeringschef (ordförande)
Kari Rantakokko, NTM-centralen i Nyland, ledande vattenhushållningsexpert (vice ordförande)
Markus Lindroos, Lovisa stad, chef för samhällstekniken
Jari Tähtinen, Östra Nylands räddningsverk, brandinspektör

Suppleanter

Tanja Lamminmäki, Nylands förbund, miljöexpert (sekreterare)
Olli Jaakonaho, NTM-centralen i Nyland, planeringsingenjör
Suvi Peltola, Lovisa stad, planeringsingenjör
Reijo Houni, Östra Nylands räddningsverk, brandingenjör

Permanenta experter

Ari-Pekka Kirkinen, Fortum Ab, ydinturvallisuuden hallinnan asiantuntija
Joni Niiranen, Fortum Ab, työ- ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntija (suppleant)
Marko Marjamäki, Strålsäkerhetscentralen STUK
Thomas Lehtomäki, Strålsäkerhetscentralen STUK (suppleant)

Översvämningsgruppens protokoll (endast på finska)

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 27.03.2019 (pdf 101 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 26.11.2019 (pdf 121 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 24.03.2020 (pdf 17 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 05.06.2020 (pdf 53 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 20.08.2020 (pdf 11 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 16.09.2020 (pdf 35 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 02.10.2020 (pdf 7 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 10.06.2021 (pdf 80 Kb)
Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde, möte 15.09.2021 (pdf 136 Kb)

 

Publicerad 18-12-2015 kl. 16.14, uppdaterad 14-12-2021 kl. 11.54