Toby-Laihela ås översvämningsgrupp

Andra planeringsperioden (2018-2024)

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av representanter för NTM-centralen, landskapsföbundet, avrinningsområdets och räddningsverkets representanter.

Organisation Medlem Suppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten Kim Klemola ordf. Suvi Saarinaho-Uitto
NTM-centralen i Södra Österbotten Tanja Västi Elina Granqvist
Österbottens förbund Christine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i Österbotten Juha Tuorila Frank Norrén
Laihela kommun Anna Annila Jari Mansikka-aho
Korsholms kommun Kim Ehrs Mats Lall
Vasa stad vesa Lehtinen Antti Ruokonen
Österbottens räddningsverk Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari
Sakkunniga    
Organisation Medlem Suppleant

NTM-centralen i Södra Österbotten

Erika Raitalampi (sekr.)

 

FINAVIA Tuija Hänninen Kirsi Pitkäranta
Helsingby-Karkmo-Toby skifteslag Bjarne Mara Jens Fochsell
MTK Etelä-Pohjanmaa Hannu Uitto Yrjö Ojaniem

 

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker har avslutats

Intressegrupperna och medborgarna hade 2.11.2020-14.5.2021 möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om målen, åtgärderna, miljörapporten och verkställandet av planerna i anslutning till den. NTM-centralerna behandlar responsen och gör ett sammandrag över den.

Översvämningsgruppens möte och informationsplan

1. Möte 8.4.2019 (Vasa)

2. Möte 25.9.2019 (Laihela)

Första planeringsperioden (2011-2017)

Planen för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde för åren 2016-2021 har godkänts. Mer information om riskhanteringsplanen finns på planens webbsida:

Översvämningsgruppens medlemmar

Översvämningsgruppen består av medlemmar från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, landskapsförbunden, kommunerna i vattendragsområdet och räddningsverket.

Organisation

Medlem

Suppleant

Österbottens förbund Olav jern ord. Pirjo Niemi/Christine Bonn
NTM-centralen i Södra Österbotten Liisa Maria Rautio Kim Klemola
NTM-centralen i Egentliga Finland Frank Norrén Eeva Ruotsalainen
Laihela kommun Anna Annila  
Korsholms kommun Rune Bodbacka Emma Bäck
Vasa stad Markku Litmanen Emma Pitkäjärvi
Österbottens räddningsverk Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari

Sakkunniga

   

Organisation

Medlem

Uppgift

Finavia Martin Söderman Sakkunnig
NTM-centralen i Södra Österbotten Suvi Saarniaho-Uitto Arbetsgruyppens sekreterare
Vasa stad Antti Ruokonen Sakkunnig

 

Deltagande i beredningen av riskhanteringsplanen

Intressegrupperna och befolkningen har haft möjlighet att framföra sin åsikt om planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i tre olika skeden. Samrådsmaterialet har varit framlagt i regionens kommuner och på denna sida. Man har också kunnat ge respons elektroniskt. Det första samrådet ordnades om den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna och om förslagen till områden med betydande översvämningsrisk 1.4–20.6.2011.

Samråd om om riskhanteringsplanens och miljörapportens innehåll, utgångspunkter, mål och beredning ordnades i alla planeringsområden 2.5–2.8.2013. Samrådet uppfyllde plikterna i den s.k. SMB-lagen (200/2005) och samtidigt begärdes respons på målen för hantering av översvämningsrisker som översvämningsgruppen hade gjort och på riskhanteringsplanens beredningsprocess samt förmedlades information till regionens kunder och intressegrupper om att planeringsarbetet har inletts.

I det tredje samrådet 1.10.2014–31.3.2015 var det möjligt att framföra åsikter om riskhanteringsplanen samt tillhörande mål och åtgärder för hantering av översvämningsriskerna, miljörapporten och verkställande av planen. Responsen behandlades i översvämningsgruppen och beaktades till lämpliga delar i beredningen av planen. Ett sammandrag har gjorts upp över responsen:

Översvämningsgruppernas protokoll och informationsplaner

Kartering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde år 2013

I miljöförvaltningens offentliga översvämningskarttjänst kan man bekanta sig med de kartor som har gjorts över de översvämningskarterade områdena.

Publicerad 17-05-2021 kl. 10.52, uppdaterad 17-05-2021 kl. 10.51