Översvämningsvarningar och vattennivåer

Aktuell vattensituation: http://www.ymparisto.fi/vesitilanne. (uppdaterat på finska)

 

Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen

 

Bilder nedanför föreställer dagens vattensituation. Mera kartor och kunskap om närmaste dagarnas situation finns här

 

 

Avrinning / översvämningssituation

Vattennivå

Kartan föreställer bäst situation
i älvvattendrag med lite sjöar

 

Publicerad 03-09-2013 kl. 13.40, uppdaterad 17-04-2019 kl. 10.41