Gå till innehållet

Miljöministeriet finansierar forskning om användning av strukturkalk och fiberslam i vattenskyddet inom jordbruket

Pressmeddelande 10.7.2019 kl. 15.00
Vattnens tur. logo

Miljöministeriet inleder forsknings- och utvecklingsprojekt om hur strukturkalk och fiberslam kan användas som vattenskyddsmetoder i jordbruket. Målet är att utreda vilken inverkan strukturkalk och fiberslam har på vattendragen och marken. Projekten ingår i programmet för effektiverat vattenskydd.

Inom ramen för projekten utreds effekterna av användning av strukturkalk och fiberslam på åkrarna inom ett avrinningsområde. Det ska också utarbetas praktiska handledningar om användningen av strukturkalk och fiberslam i vattenskyddet inom jordbruket. Projekten genomförs 2019–2021.

”Projekten ger efterlängtad lokal information om snabbverkande vattenskyddsmetoder inom jordbruket. Det är fint att vi kan testa dem tillsammans med jordbrukarna”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Strukturkalk är kalk med jordförbättrande effekt där det har tillsatts bränd och/eller släckt kalk. Strukturkalken förbättrar markens struktur genom att binda lerpartiklar, vilket också gör att fosforn hålls kvar på åkern. Fiberslam, t.ex. nollfiber samt blandslam som behandlats på olika sätt, är biprodukter från skogsindustrin. Fibrerna innehåller kol som långsamt bryts ned i marken och som aktiverar mikrobverksamheten och därmed förbättrar markens struktur. Detta minskar urlakningen av näringsämnen.

Forskningsprojektet om strukturkalk genomförs av Åbo yrkeshögskola Ab tillsammans med Pyhäjärvi-instituutti, ProAgria Länsi-Suomi ry, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Åbo stad. Forskningsprojektet om fiberslam genomförs av Naturresursinstitutet tillsammans med Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Målet med programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 är god status i Östersjön och vattendragen, och det förutsätter satsningar på vattenskyddet. Programmet ska bidra till att förhindra att näringsämnen från jordbruket hamnar i vattendragen samt till att restaurera vattendrag, utveckla hanteringen av vattnet i städerna, sanera miljöfarliga vrak och finansiera forskning och utveckling.

Mer information:

Tarja Haaranen, chef för programmet för effektiverat vattenskydd, tfn 0295 250 282, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: