Nederbörden och flödena i början av veckan mindre än väntat i Österbotten och Södra Österbotten

Pressmeddelande 03-11-2020 kl. 13.00

NTM-centralen i Södra Österbotten och Översvämningscentret - pressmeddelande 3.11.2020

Lapväärtinjoki 28.10.2020. © Foto: Liisa Maria Rautio

Nederbörden under måndagen och tisdagsnatten blev delvis mindre än beräknat. I Österbotten och Södra Österbotten regnade det i genomsnitt 15–25 mm och den största nederbörden, kring 30 mm, föll i Vasatrakten. Tack vare att nederbördsmängden var måttligare har även översvämningsrisken i området minskat och enligt prognoserna kommer det inte att uppstå översvämningsskador för bosättningen. Ställvis kan vattnet dock stiga så det rinner ut på åkrar, i skogen och på mindre vägar i närheten av de mindre vattendragen söder om Vasa, såsom längs Malax å, Närpes å och Tjöck å.

I de små åarna söder om Vasa infaller veckans flödestopp i huvudsak från tisdag eftermiddag till onsdag morgon. Storleken på flödestoppen uppskattas vara av samma nivå som förra veckan. Under de närmaste dagarna är nederbördsmängden ringa och i slutet av veckan sjunker vattenståndet och vattenföringen i de österbottniska åarna till nivåer som motsvarar genomsnittet för tidpunkten.

I de österbottniska landskapen är marken mycket våt och på många ställen är dikena fulla med vatten. Om det under de närmaste veckorna kommer kraftiga regn, kan översvämningsläget i området förändras snabbt.

Länkar:

På Twitter:

Mer information

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Översvämningscentret / Finlands miljöcentral:

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@miljo.fi