Riksomfattande algöversikt 11.6.2020: Observationerna av blågrönalger har ökat något både i havsområden och i sjöar

Pressmeddelande 11-06-2020 kl. 13.16
Pollen som sköljts i land vid Tölöviken i Helsingfors. © Heidi Hällfors/SYKE

Blågrönalgsituationen har inte ändrats på ett betydande sätt från förra veckan, i Södra Finland och i havsområden och i sjöar har mängden observationer ökat endast något. Alla observationer handlar om små mängder alger, vilket är typiskt för tidpunkten. Ställvis förekommer det fortfarande tallpollen i vattnet, som på vattenytan är förvirrande likt blågrönalger.

Mer på finska 

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

  • Forskningsprofessor Maiju Lehtiniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 040 5034 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 12.6.)
  • Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 15.6.)

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Sini Harvo, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 184, fornam.efternam@ymparisto.fi