Riksomfattande algöversikt 18.6.2020: Förekomsten av blågrönalger har ökat under midsommarveckan

Pressmeddelande 18-06-2020 kl. 15.03
I Sentinel-3-bilden som tagits den 17 juni ovanför Finska viken syns en blågrönalgbloming på havsytan omkring Hogland. Strimmorna som syns utanför Viborgska viken och i östra delarna av Finska viken är inte blågrönalger utan pollen. Innehåller modifierad Copernicus Sentinel-data, SYKE (2020).

Under midsommarveckan har blågrönalger börjat förekomma i allt större mängder både i sjöar och i Södra och Sydvästra Finlands havsområden. Det ovanligt varma vädret i juni har tidigarelagt den lokala förekomsten av blågrönalger i sjöar, medan situationen i havsområdena är typisk för tidpunkten. Gulaktigt tallpollen som är förvillande likt blågrönalger kan fortfarande förekomma i stora mängder längs stränderna.

Mer på finska 

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen!

Mer information

OBS! Ingen jourtjänstgöring under midsommaren 19–21.6. Experterna kan nås som vanligt från och med 22.6.

SYKE:s alginformationstjänst önskar alla en glad midsommar!

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 18.6.)
  • Forskare Laura Härkönen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 009, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 22.6.)

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

  • Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi 

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Sini Harvo, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 184, fornam.efternam@ymparisto.fi