Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt

Pressmeddelande 7.6.2018 kl. 14.20
Tyrskyt merellä
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Finlands miljöcentral (SYKE) har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgläget för sommaren 2018. I insjöarna har blågrönalger observerats endast i små mängder på några ställen. I Finlands havsområden har inga blomningar av blågrönalger observerats under denna vecka. Under sommaren kan man ta del av uppföljningen av blågrönalger med hjälp av Havaintolähetti för smarttelefoner eller genom att grunda en observationsplats i nättjänsten Järvi-meriwiki. SYKE informerar om algläget varje vecka fram till slutet av september. Den riksomfattande algöversikten inleddes för 20 år sedan, alltså 1998. Mera på finska 

Stor karta om veckans 23 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar

Mer information
 

Insjöarna

Forskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE
tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Ledande forskare Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE (till 8.6.)
tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Enhetschef Mika Raateoja, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn. 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 11.6.)

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi