Grundvattenområden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Under åren 2018-2021 har grundvattenområdena i NTM-centralen i Södra Österbottens område klassificerats enligt den förnyade lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. Uppgifterna om grundvattenområdena har förts in i databasen för miljöskydd www.syke.fi/avointieto. Den riksomfattande geografiska informationsdatabasen över grundvattenområden uppdateras endast två gånger per år, vilket betyder att de sista uppdateringarna syns i databasen först i december 2021. Nedan aktuella pdf-kartor över grundvattenområdena skilt för varje kommun.

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på nytt enligt bästa tillgängliga information. NTM-centralen kan ändra grundvattenområdenas gränser och klassificeringar på basis av den nya informationen. Gränserna och klassificeringen nkan ändras exempelvis om vattenuttag i området inleds eller upphör eller man får ny information om området hydrogeologi eller grundvattenberoende ekosystem. Samråd ordnas alltid om förslag till ändring av avgräsningen eller klassificeringen av grundvattenområden.

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Grundvattenområden enligt den nya klassificeringen skilt för varje kommun

Alajärvi

Alavus

Bötom

Etseri

Evijärvi

Halsua

Ilmajoki

Jakobstad

Kannus

Karleby

Kauhajoki

Kauhava

Kaustby

Korsholm

Korsnäs

Kristinestad

Kronoby

Kuortane

Kurikka

Laihela

Lappajärvi

Lappo

Larsmo

Lestijärvi

Malax

Nykarleby

Närpes

Pedersöre

Perho

Seinäjoki

Soini

Storkyro

Storå

Toholampi

Vasa

Vetil

Vimpeli

Vörå

Östermark

Grundvattenområdena på kartan

Genom att klicka på kommunens namn öppnas i webbtjänsten Paikkatietoikkuna ett kartblad där du kan bekanta dig med de grundvattenområden som finns i kommunen. Du kan dra i kartan i och precisera den. För grundvattenområdena har presentationsskalor angetts färdigt för webbtjänsten, vilket leder till att när man zoomar ut kartan till mindre skala, syns grundvattenområdenas gränser inte längre i kartfönstret.

Man får noggrannare uppgifter om varje grundvattenområde när man klickar på området. I kartfönstrets nedre kant kan man byta grundkartan till terrängkarta med angiven knapp.

Publicerad 18-08-2021 kl. 8.44, uppdaterad 30-08-2022 kl. 11.10