Skyddsplan för grundvattenområden

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central