Vattenförvaltningsområdet Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet

(Det västra vattenförvaltningsområdet)

Vattenförvaltningsområdet Kumo älv – Skärgårdshavet – Bottenhavet omfattar vatten i Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Områdets största älv är Kumo älv och övriga stora älvar och åar är bl.a. Kyro älv och Lappo å. Vattenförvaltningsområdets största sjöar är Näsijärvi, Pyhäjärvi i Säkylä, Lappajärvi och Längelmävesi. Skärgårdshavets, Bottenhavets och Kvarkens kustvatten är en del av det västra vattenförvaltningsområdet. Till vattenförvaltningsområdet hör också flera grundvattenområden.

VHA3_Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren_vesienhoitoalueen_kartta
 

 

Publicerad 29-10-2020 kl. 15.26, uppdaterad 29-10-2020 kl. 10.47