Deltagande i vattenvården

Statsrådet har godkänt vattenförvaltningsplanen för vattenförvaltningsområdet 16.12.2021. Den godkända planen finns på vår plansida.

Samråd om förslaget till vattenförvaltningsplan för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde åren 2022-2027 upphörde 14.5.2021. Vi tackar för responsen. Utlåtanden som har lämnats in via remisstjänsen finns på

Sammandrag av samrådsrespons på finska

Förslag till förvaltningsplan:

Samråd om väsentliga frågor och arbetsprogrammet för vattenvården ordnades år 2018

Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras förvaltningsplanerna inför planeringsperioden 2021–2027 och den andra revideringsomgången inleddes med att höra medborgarna, myndigheterna, organisationerna och företagen om de väsentliga frågorna arbetsprogrammet och tidtabellen för vattenvården.

Vattenvårdsplanen för åren 2016-2021

Statsrådet godkände 3.12.2015 förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets förvaltningsområde åren 2016-2021 tillsammans med förvaltningsplanerna för de andra vattenförvaltningsområdena. Under beredningen av planen hördes medborgarna och andra parter åren 2012 och 2015. Samrådsresponsen behandlades i NTM-centralernas samarbetsgrupper för vattenvården och beaktades i beredningen av vattenförvaltningsplanen.

NTM-centralernas samarbetsgruppen för vattenvården

Samarbetsgrupperna för vattenvården, som NTM-centralen har kallat samman, deltar i beredningen av förvaltningsplanerna. Samarbetsgrupperna fortsätter sin verksamhet och behandlar verkställandet av målen och åtgärderna för vattenvården:

Publicerad 20-12-2021 kl. 9.27, uppdaterad 14-12-2021 kl. 13.32