Gå till innehållet

Organisering av vattenvården på Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets förvaltningsområde

Regionens närings-, trafik- och miljöcentraler är ansvarsmyndigheter på vattenförvaltningsområdet. Vattenförvaltningsområdet Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenhavet (det västra vattenförvaltningsområdet, VHA 3) hör till Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbottens, Egentliga Finlands, Birkalands, Tavastlands och Mellersta Finlands verksamhetsområden.

På varje vattenförvaltningsområde har en av närings-, trafik- och miljöcentralerna valts till att koordinera vattenvårdsarbetet på vattenförvaltningsområdet och rapportera uppställda mål, planer, åtgärder och fullföljandet av målen varje förvaltningsperiod. På vattenförvaltningsområdet Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenhavet har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten koordineringsansvaret.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna på vattenförvaltningsområdet Kumo älv - Skärgårdshavet - Bottenhavet

NTM-central Adress Telefon
NTM-centralen i Södra Österbotten Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki 020 636 0030
NTM-centralen i Egentliga Finland Lemminkäinengatan 14-18 B, PB 523, 20801 Åbo tfn 020 636 0060
NTM-centralen i Birkaland Yliopistonkatu 38, PB
297, 33101 Tammerfors
tfn 020 0050
NTM-centralen i Tavastland Birger Jaarlin katu 13,
PB 131, 13101
Tavastehus
tfn 020 0130
NTM-centralen i Mellersta Finland Cygnauksenkatu 1, PB 250, 40100 Jyväskylä tfn 020 0040

 

Ordinära ledamöter från varje närings-, trafik- och miljöcentral i styrgruppen för västra vattenförvaltningsområdet 

Styrgruppen
Aulis Rantala, NTM-centralen i Södra Österbotten (ordf.)
Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten (koordinator)
Anna Bonde, NTM-centralen i Södra Österbotten (sekreterare)
Mirja Koskinen, NTM-centralen i Egentliga Finland
Olli Madekivi, NTM-centralen i Birkaland
Tommi Muilu, NTM-centralen i Tavastland
Kari Lehtinen, NTM-centralen i Mellersta Finland
Anne Laine, NTM-centralen i Norra Österbotten
Hannu Salo, NTM-centralen i Egentliga Finland
Suppleanter
Sanna Kipinä-Salokannel, NTM-centralen i Egentliga Finland
Heidi Heino, NTM-centralen i Birkaland
Harri Mäkelä, NTM-centralen i Tavastland
Ansa Selänne, NTM-centralen i Mellersta Finland
Kimmo Aronsuu, NTM-centralen i Norra Österbotten
Leena Rannikko, NTM-centralen i Egentliga Finland
 

Samarbetsgrupperna i vattenförvaltningsområdet för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet 

De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde kallade samman samarbetsgrupper i enlighet med förordningen om vattenförvaltningsområden. Till samarbetsgrupperna har man kallat representanter för centrala statliga och kommunala myndigheter, näringar, organisationer, ägare av vattenområden och vattenanvändare som påverkar nyttjandet och skyddet av vattnen och vattenstatus i närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområde.

Publicerad 28.8.2013 kl. 13.04, uppdaterad 1.11.2018 kl. 12.28