Gå till innehållet

Åtgärdsprogram och verkställande av åtgärderna - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Syftet med åtgärdsprogrammen är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmen innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmen bedöms dessutom åtgärderna som syftar till att uppnå och bevara god status i vattnen. I programmen föreslås också tilläggstid för de vattendrag som inte kan nå god status med nuvarande metoder fram till år 2021.

Åtgärdsprogrammen har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvården. På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område har 9 åtgärdsprogram utarbetats. Programmen är tillvidare på finska, men kommer att översättas till svenska inom snar framtid. Programmen på finska:

Åtgärdsprogrammen och genomföring av åtgärderna 2010-2015

Åtgärdsprogrammen nedan var i kraft under den föregående vattenvårdsperioden

 

stenar.jpg

 

Publicerad 3.12.2015 kl. 14.08, uppdaterad 6.5.2019 kl. 12.48