Gå till innehållet

Vattenvårdsplanering och samarbete

Målet är att vattnen ska ha en god status

Målet för vattenvården i hela EU är att yt- och grundvattnen ska ha åtminstone god status. Samtidigt får statusen inte bli sämre.

Vattenvården planeras inom sju vattenförvaltningsområden. I förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen finns information om vattnens status och de faktorer som inverkar på denna samt om nödvändiga åtgärder för att uppnå en god status i vattnen. Statsrådet har godkänt förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för sju vattenförvaltningsområden den 3 december 2016.

Medborgarna kan delta i planeringen och genomförandet

Medborgare och olika intressentgrupper är välkomna att delta i planeringen av vattenvården och i genomförandet av åtgärderna i praktiken.

De nya vattenförvaltningsplanerna är färdiga och det är nu dags att börja verkställa dem. I det arbetet behövs allas insatser. Det krävs också fortsatt planering - vid NTM-centralerna inleds en planeringsprocess för de följande sex åren. Samråd om arbetsprogrammet för planeringen och de väsentliga frågorna och miljörapporten i anslutning till vattenförvaltningsplanen ordnades 8.1.–9.7.2018. Samråd om förvaltningsplanerna kommer at ordnas år 2020.

Mer information om hur man kan påverka och delta finns på sidan "Påverka närvattnens framtid!" > www.miljo.fi/paverkavatten

 

 

Publicerad 15.9.2013 kl. 2.36, uppdaterad 14.8.2018 kl. 10.24