Uppföljning av ytvattnens status

Uppföljning av ytvattnens status

 

Uppföljningen av vattenstatus förser oss med information om bl.a. eutrofieringen av vattnen, syresituationen och koncentrationer av skadliga ämnen. Med hjälp av uppföljningsresultaten kan man reda ut huruvida vattenskyddsåtgärderna har förbättrat vattenstatus.

Mer information

  • Limnolog Sari Mitikka, Finlands miljöcentral SYKE,
    fornamn.efternamn@miljo.fi
  • Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE,
    fornamn.efternamn@miljo.fi

 

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Publicerad 22-11-2017 kl. 10.42, uppdaterad 27-08-2019 kl. 13.10