Ytvattnens ekologiska status - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Innehållet som gäller vattnens ekologiska status i regionen publiceras före slutet av september.

Publicerad 22.8.2019 kl. 14.55, uppdaterad 22.8.2019 kl. 14.54