etusivu_rahoitus_sv

Kommuner och landskap erbjuds understöd för myndighetsbehandlingen av investeringsprojekt som främjar grön omställning (ym.fi)
Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd hos miljöministeriet för myndighetsbehandling av investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen. Ansökningstiden är 22.12.2021–4.3.2022.

En miljon euro står till buds för klimatarbete inom den byggda miljön (ym.fi)
Miljöministeriet har utlyst understöd som företag, kommuner, organisationer och andra aktörer kan ansöka om för projekt som främjar koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Ansökningstiden är 16.12.2021–11.2.2022.

Kommuner och landskap erbjuds åter understöd för utbyggnad av vindkraft (ym.fi)
Landskapsförbunden och kommunerna kan hos miljöministeriet ansöka om understöd för planläggning och tillstånd som styr utbyggnaden av vindkraft och utredningar i anslutning till dem. Ansökningstiden är 2.12.2021–1.2.2022.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 10-01-2022 kl. 11.06, uppdaterad 10-01-2022 kl. 11.05