etusivu_rahoitus_sv

Kommuner och föreningar får specialunderstöd för genomförande av naturvårdsarbete (ym.fi)
Möjligheterna att utföra naturvårdsarbetet i livsmiljöprogrammet Helmi utvidgas, eftersom statsrådet har godkänt en förordning om specialunderstöd för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer. Specialunderstöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. Den första ansökningsomgången öppnas den 22 oktober.

Företag och forskning erbjuds 40 miljoner euro för utveckling av koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön – den första utlysningen av finansiering i gång (ym.fi)
Miljöministeriet och Business Finland har startat Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö. Genom programmet stöds finländska företag och forskningsorganisationer med sammanlagt 40 miljoner euro 2021–2023 för att främja koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Ansökan om finansiering som beviljas 2021 ska lämnas in senast den 15 oktober 2021 och ansökan om finansiering för 2022 senast den 31 mars 2022.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 15-10-2021 kl. 9.24, uppdaterad 15-10-2021 kl. 9.24