etusivu_rahoitus_sv

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi). Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 02-12-2020 kl. 8.40, uppdaterad 05-05-2021 kl. 12.43