Gå till innehållet

etusivu_rahoitus_sv

Miljöministeriet beviljar understöd för klimatprojekt i kommuner (ym.fi) . Ansökningstiden är från den 1 december 2020 till den 5 februari 2021.

Understödet för avstående från oljeuppvärmning har varit en framgång – tilläggsanslag föreslås i nästa års budget, även andra stöd erbjuds (ym.fi) (pressmeddelande 1.12.2020)

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi). Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter (ym.fi). Ansökningar ska lämnas in senast den 31 december 2020.

Publicerad 2.12.2020 kl. 8.40, uppdaterad 2.12.2020 kl. 9.08