1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby
Publicerad: 07-10-2022

Beskrivning av projektet Seepsula Oy planerar att utvidga det nuvarande brytningsområdet mot nordväst samt bygga en skyddsvall av oförorenad överskottsjord norr om det nya brytningsomr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Bergsbrytning och markmottagning i den nordvästra delen av Senkker, Tusby
Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa
Publicerad: 31-05-2021

Beskrivning av projektet NCC innehar ett befintligt bergtäktsområde i Greggböle i Lovisa. För närvarande finns det för området ett gällande gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljösky...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Mottagning av jordmaterial i Greggböle, Lovisa
Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö
Publicerad: 07-05-2020

  Beskrivning av projektet Adven Oys biogasanläggning i Hangö kommer att ligga i omedelbar närhet av Genecor i fabriksområdet på Orionsgatan 4. Fastighetsägaren är staden Hangö. Område...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Adven Oy:s biogasanläggning, Hangö
Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Publicerad: 16-08-2018

Beskrivning av projektet Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Publicerad: 13-03-2018

Beskrivning av projektet NCC Industry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning, krossning och lagring av stenmaterial. Det här förfarandet vid miljökonsekven...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats, Borgnäs
Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors
Publicerad: 21-02-2018

Helen Ab planerar biomassa eller biomassa och avfallsbaserade fraktioner av återvinningsbränsle som bränsle i värmecentralen som uppförs i Tattarmossen i nordöstra Helsingfors. Värmecentralens p...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Helen Ab:s värmecentral i Tattarmossen, Helsingfors
Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby
Publicerad: 09-08-2016

Beskrivning av projektet Jeppo Biogas Ab har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten skickat ett program för miljökonsekvensbedömning enligt lagen om förfarandet vid miljök...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jeppo Biogas Ab:s utvidgning av verksamheten vid biogasanläggningen i Jeppo, Nykarleby
Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm
Publicerad: 17-07-2015

Beskrinving av projekt Westenergy Oy Ab äger och upprätthåller en avfallsförbränningsanläggning som togs i drift i Korsholm 2012. Anläggningen planerades för förbränning av 150 000 ton per år, m...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm
Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet Projektet gäller stentäkt, mottagning av ren marksubstans samt återvinning av stenmaterial på om-rådet Bastukärr i Sibbo. Projektområdets totala areal är cirka 100 hekta...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet i Bastukärr i Sibbo av företaget Rudus Oy
Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet (sammandraget på svenska)   har mottagits: 5.5.2014 (pdf 7,1 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.5.2014 - 13.6.2014 Kungörelsen  om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jordtäktverksamhetet av företaget Esbogård Ab, Esbo
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Biokraftverk i Kervo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 2.1.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.2. - 11.3.2004 Kungörelse om bedömningsprogrammet (word 32 kb): 30.1.2004 Informa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Biokraftverk i Kervo
Återvinningspark i Kervo
Publicerad: 17-07-2015

...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Återvinningspark i Kervo
Anläggningen för framställning av betong- och tegelkross i Västersundom, Vanda
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 26.3.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 12.4. - 31.5.2004 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Anläggningen för framställning av betong- och tegelkross i Västersundom, Vanda
Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mo...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alternativ användning av avstjälpningsplatsens utvidningsområde vid SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av SAD:s avfallshanteringscentral, Esbo
Utveckling av Senkkeri:s verksamhetsområdet, Tusby
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 12.10.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 23.10. - 21.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 20.10.2006 Informationsmöten:...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utveckling av Senkkeri:s verksamhetsområdet, Tusby
Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits:11.12.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende:8.1- 28.2.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 21 Kb):27.12.2006 Informationsmöten: -den...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av deponin för överskottsjord på Pitkäsuo, Vanda
Utvidgning av svinstallsverksamhet i Lappträsk
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 2.5.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.5. - 22.6.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 27 Kb): 5.5.2006 Informationsmöten: - T...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av svinstallsverksamhet i Lappträsk
Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors
Publicerad: 17-07-2015

...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Förstoring av schaktbacken i Malmgård, Helsingfors

1
2
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar