Keliber Oy, Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk), Kaustby
Publicerad: 20.1.2017

Beskriving av projektet Produktionsanläggningen i Kalavesi ligger i Kaustby kommun ca 5 km österut från kyrkbyn. Vid produktionsanläggningen har man för avsikt att anrika och förädla 600 000 t/a...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Keliber Oy, Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk), Kaustby
Keliber Oy, Mellersta Österbottens litiumprovins, Kaustby och Ullava
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Litiumprovinsprojektet förläggs till området av Kaustby kommun och Karleby stad. Utöver det s.k. nollalternativet granskas tre egentliga genomföringsalternativ, som skil...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Keliber Oy, Mellersta Österbottens litiumprovins, Kaustby och Ullava