Utvidgning av svinstallsverksamhet i Lappträsk
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 2.5.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.5. - 22.6.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 27 Kb): 5.5.2006 Informationsmöten: - T...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av svinstallsverksamhet i Lappträsk