Helen Ab, Utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde i fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors
Publicerad: 27-12-2021

Beskrivning av projektet Utnyttjandet av spillvärme från Sköldvik grundar sig på värmepumpar som placeras på Sköldviks industriområde och värmen som produceras leds till Nordsjö i Helsingfors me...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Helen Ab, Utnyttjande av spillvärme från Sköldviks industriområde i fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors
St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Publicerad: 31-03-2020

Beskrivning av projektet Projektet omfattar bygge av en drivmedelsterminal och en ny kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle samt deponering av de sediment som muddras bort från det kaj...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminal i Lovisa
Publicerad: 10-05-2021

Beskrivning av projektet AlfaTerminal Ab planerar att bygga en kemikalieterminal och att inleda verksamhet i Lovisa hamn, som är belägen i Valkom. Terminalen placeras på samma fastighet som Lovi...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminal i Lovisa
Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki
Publicerad: 14-05-2019

Beskrivning av projekt Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projek...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki
Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad
Publicerad: 11-10-2018

Beskrivning av projekt Syftet med projektet är att ta bergrummet för tung brännolja vid f.d. PVO-Lämpövoima Oy:s kraftverk i bruk på nytt för att långvarigt lagra flytande bränsle och petrokemis...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad
Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
Publicerad: 13-03-2018

  Beskrivning av projektet Borealis Polymers Oy:s etenanläggning i Sköldvik i Borgå använder industribensin och flytgas som råvara. Industribensinen har hittills lagrats i en cistern s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Borealis Polymers Oy:n bergscistern, Borgå
Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland
Publicerad: 07-04-2017

Beskrivning av projektet Nord Stream utbyggnadsprojektet omfattar två naturgasledningar under vatten från Ryssland till Tyskland längs Östersjön. Sträckningsalternativen för naturgasledningarna ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Nyland
Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller O2 Finland Ab:s projekt för en vindkraftspark i Rajamäenkylä i kommunerna Storå och Bötom. Företaget planerar ett projekt med 80 eller högst 107 v...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark i Rajamäenkylä, Bötom och Storå
Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 28.5.2014 (pdf 4 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.6.2014 - 1.9.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet Informationmöten: på...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Gasum Oy, Balticconnector, Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 27.1.2014 Bedömningsprogrammet finns påseende: 10.2.2014 - 7.4.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet, korrigerad kungörelse Infor...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Gasum Oy, Balticconnector, Ingå
Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå
Publicerad: 18-05-2022

Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå   Projekt: Byggandet av LNG-terminal i Borgå och i Ingå Diarienummer: UUDELY/5/07.04/2012 Projektansvar...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå
400 kV kraftledning Lovisa - Hikiä (Hausjärvi)
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 31.3.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 7.4. - 5.6.2004 Kungörelse om b...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > 400 kV kraftledning Lovisa - Hikiä (Hausjärvi)
400 kV kraftledningsprojekt Västersundom- Nordsjö, Vanda - Helsingfors
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 15.1.2007 Bedömningsprogrammet finns påseende: 22.1-15.3.2007 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 12.1.200 Begäran om bedömningsprog...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > 400 kV kraftledningsprojekt Västersundom- Nordsjö, Vanda - Helsingfors
Naturgasledningsprojektet från Mäntsälä till Sjundeå
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 23.9.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 6.10. - 30.11.2008 Kungörelsen om bedömningsprogrammet (pdf 22 Kb) 3.10.2008 Informati...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Naturgasledningsprojektet från Mäntsälä till Sjundeå
Naturgasledning från Ryssland till Tyskland längs med havsbottnen genom Finlands ekonomiska zon
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 14.11.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 27.11.2006 - 26.1.2007 (En list över påseende platser , pdf 7 Kb) Kungörelse om bedömni...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Naturgasledning från Ryssland till Tyskland längs med havsbottnen genom Finlands ekonomiska zon