Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda
Publicerad: 18-02-2022

Beskrivning av projektet Vanda Energi planerar att bygga en anläggning för produktion av syntetisk metan. I anläggningen produceras koldioxidneutral syntetisk metan för användning i tung vägtraf...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Ab:s produktion av syntetisk metan, Vanda
Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm
Publicerad: 02-06-2022

Beskrivning av projektet Enligt planerna ska anläggningshelheten byggas i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten för Westenergy Oy Ab:s avfallsförbränningsanläggning. Projektområd...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm
Batterimaterialfabrik i Vasa
Publicerad: 10-06-2021

Beskrivning av projekt Johnson Matthey har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsek...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Batterimaterialfabrik i Vasa
Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå
Publicerad: 16-04-2020

  Beskrivning av projektet I projektet planeras en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i Borgå direkt anslutning till ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå
Karleby litiumkemifabrik, Karleby
Publicerad: 11-01-2018

Beskrivning av projekt MKB-förfarandet gäller Keliber Oy:s projekt för en litiumkemifabrik på storindustriområdet i Karleby. Projektets miljökonsekvenser bedöms i ett förfarande enligt lagen om ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Karleby litiumkemifabrik, Karleby
St1 Biofuels Ab:s Cellunolix® -projekt i Jakobstad, Jakobstad
Publicerad: 25-11-2016

Beskrivning av projekt Projekt med en bioetanolfabrik som förläggs till Alholmens fabriksområde i Jakobstad. I bedömningsprogrammet framförs en plan om vilka utredningar som behövs och hur bedöm...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > St1 Biofuels Ab:s Cellunolix® -projekt i Jakobstad, Jakobstad
StyroChem Finland Oy:s utvidgningsprojekt för produktionsenheten i Borgå
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet ( på finska pdf 1466 Kb) har mottagits: 25.7.2008 Sammandrag (pdf 59 Kb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 4.8. - 17.9.2008 Kungörelse om bedö...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > StyroChem Finland Oy:s utvidgningsprojekt för produktionsenheten i Borgå