Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden
Publicerad: 13-11-2019

Beskrivning av projektet NTM-centralen i Nyland och Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för att förverkliga landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden
Spårtrafik till Degerö
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 31.8.2010 Bedömningsprogrammet finns påseende: 13.9.2010 12.11.2010 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet  Informationsmöten: på ti...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Spårtrafik till Degerö
Metro-/spårförbindelse mellan Gräsviken och Mattby, Helsingfors, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 7.7.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.8. - 14.10.2004 Kungörelse om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Metro-/spårförbindelse mellan Gräsviken och Mattby, Helsingfors, Esbo