Gå till innehålletAffärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby
Publicerad: 7.1.2019

Beskrivning av projekt Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby