1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Innehållssidå | Publicerad: 31-01-2023

Konsumtionsbaserade utsläpp i alla kommuner och landskap i Finland har räknats för första gången (STT Info, Syke) © Filmbutik Pressmeddelande 31.1.2023 Finlands miljöcentral (Syke......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Publicerad: 31-01-2023

Sidan kompletteras med innehåll inom den närmaste framtiden....

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Utvidning av Karleby Hamn, Karleby
Publicerad: 25-01-2023

Innehåll på kommande inom den närmaste framtiden....

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidning av Karleby Hamn, Karleby
Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Publicerad: 16-01-2023

Beskrivning av projekt Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Torrläggning av jord och dikning
Innehållssidå | Publicerad: 01-07-2014

Webbsidorna om torrläggning av jord och dikning ska flyttas till webbplatsen vatten.fi. Under länkarna nedan finns framöver uppdaterade sidor om temat: Torrläggning av odlingsmark (vatten.f...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Torrläggning av jord och dikning
Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Publicerad: 10-01-2023

Beskrvivning av projektet Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga fabriken på Långskogens industriområde på en tomt som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Metsä Board Abp, kartongfabrik i Kaskö
Publicerad: 04-01-2023

Beskrivning av projektet Projektet genomförs på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort. Projektområdet är beläget på en cirka 1,5 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Metsä Board Abp, kartongfabrik i Kaskö
Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning
Innehållssidå | Publicerad: 29-12-2022

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) är att minska eller förhindra negativa miljöeffekter av ett projekt. Miljökonsekvensbedömning av planer och program (SMB) betyder att miljöko...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning
Miljökonsekvensbedömning
Innehållssidå | Publicerad: 20-08-2020

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftve...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning
Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 20-12-2022

Finlands miljöcentral har valt konsortiet bestående av Solita Oy och Sitowise Oy till teknisk förverkligare av datasystemet för den byggda miljön. Datasystemet förverkligas under år 2023 och 2024, i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Livsmiljön och planläggning > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 15-12-2022

Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional information om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad. Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregio......

Konsumtion och produktion > Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland
EU-länderna gör framsteg i anpassningen till klimatförändringarna
Nyhet | Publicerad: 14-12-2022

EU:s medlemsstater tar bättre hänsyn till anpassning till klimatförändringarna och ökar därmed samhällenas resiliens, vilket framgår i en granskning från Europeiska miljöbyrån (EEA). ...

Klimat och luft > EU-länderna gör framsteg i anpassningen till klimatförändringarna
Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Pressmeddelande | Publicerad: 12-12-2022

Exceptionellt viktiga havsmiljöområden i Esbo och Helsingfors har identifierats och kartlagts. Allt som allt upptäcktes 24 mål som klassificerades som lokalt ekologiskt betydelsefulla. Informationen k......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Kartor och statistik > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Natur > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
etusivu_rahoitus_sv
Innehållssidå | Publicerad: 01-12-2022

Gipsansökningen i gång i hela landet – jordbrukare, se var du kan ansöka om gips! (NTM-centralen, STTInfo) Det är nu möjligt att ansöka om gipsbehandling av åkrar och gipsrådgivning i hela land......

etusivu_rahoitus_sv
Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Pressmeddelande | Publicerad: 01-12-2022

I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återsp......

Hav > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Nyhet | Publicerad: 29-11-2022

Tullen och Finlands miljöcentral SYKE intensivövervakade i oktober internationella avfallstransporter som en del av en världsomfattande DEMETER-kontrolloperation. Brister upptäcktes särskilt i dokumen......

Konsumtion och produktion > Tullen och SYKE övervakade tillsammans avfallstransporter från Finland
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Pressmeddelande | Publicerad: 22-11-2022

Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Konsumtion och produktion > Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021
Salo-Ylikoski vindkraftsprojekt, Kauhava
Publicerad: 10-11-2022

Beskrivning av projektet I projektet planerar OX2 en vindkraftspark i Södra Österbotten i området av Salo-Ylikoski i Kauhava. Projektområdet ligger cirka 26 km från Kauhava centrum mot norr och ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Salo-Ylikoski vindkraftsprojekt, Kauhava
Pihtineva vindkraftsprojekt, Karleby
Publicerad: 07-11-2022

Beskrivning av projektet OX2 Finland Oy planerar en vindkraftspark i området Pihtineva mellan Kelviå och Ullava, cirka 15 kilometer från Karleby centrum mot sydost. Projektområdet omfattar två o...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Pihtineva vindkraftsprojekt, Karleby
Meddelande om dataskydd om behandling av personuppgifter i Miljö.fi-webbtjänsten
Innehållssidå | Publicerad: 03-11-2022

Det här meddelandet om datasäkerhet innehåller uppgifter enligt EU:s förordning om datasäkerhet (2016/679) på punkt e i artikel 13 i dataskyddsförordningen för registrerade personer. Det här meddelan......

Meddelande om dataskydd om behandling av personuppgifter i Miljö.fi-webbtjänsten

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar