Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Publicerad: 15-03-2019

Beskrivning av projektet Hangö Hamn Ab planerar att utvidga hamnen i Koverhar på Hangö udd. Hamnen kommer att utvidgas genom att bygga till en eller flera kajer. Även farledens in till hamnen so...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets avsikt att utvidga hamnen i Koverhar, Hangö
Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Publicerad: 12-11-2019

Beskrivning av projektet I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår lä...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Publicerad: 31-03-2020

Beskrivning av projektet Projektet omfattar bygge av en drivmedelsterminal och en ny kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle samt deponering av de sediment som muddras bort från det kaj...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden
Publicerad: 13-11-2019

Beskrivning av projektet NTM-centralen i Nyland och Vanda stad och Tusby kommun utarbetar en plan för områdesreservering för att förverkliga landsväg 152. Syftet med projektet är att skapa en ny...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Landsvägen 152 mellan Tavastehusleden och Tusbyleden
Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Publicerad: 02-05-2019

Beskrivning av projekt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, har lämnat in ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Publicerad: 04-01-2019

Beskrivning av projektet Projektets mål är att bygga en cirka 100 kilometer lång järnvägstunnel under vatten mellan Finland och Estland. I förfarandet av miljökonsekvensbedömningarna på den fins...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Vistanvägen i Korsholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt
Publicerad: 25-05-2020

Beskrivning av projektet Korsholms kommun planerar en ny vägförbindelse mellan Björkö och Vistan, som förenar Björkö och Vistan så att det blir lättare att ta sig till olika delar av världsarvet...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vistanvägen i Korsholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt
Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastrukturs planerade vägförbindelse till Vasa hamn i Va...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs
Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 28.5.2014 (pdf 4 Mb) Bedömningsprogrammet finns påseende: 2.6.2014 - 1.9.2014 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet Informationmöten: på...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Ingå
Spårtrafik till Degerö
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet  har mottagits: 31.8.2010 Bedömningsprogrammet finns påseende: 13.9.2010 12.11.2010 Kungörelsen  om bedömningsprogrammet  Informationsmöten: på ti...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Spårtrafik till Degerö
Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå
Publicerad: 18-05-2022

Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå   Projekt: Byggandet av LNG-terminal i Borgå och i Ingå Diarienummer: UUDELY/5/07.04/2012 Projektansvar...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Byggandet av en LNG-terminal i Borgå och Ingå
Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Publicerad: 17-07-2015

MKB-programmet (sidor 1-57) (8,64 Mb) MKB-projektet (sidor 58-107) (5,44 Mb)  har mottagits: 18.12.2013 Bilaga nr 1 (på finska) Bedömningsprogrammet finns påseende: 30.12.20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Produktionområdet av Rudus Oy i Ingå
Metro-/spårförbindelse mellan Gräsviken och Mattby, Helsingfors, Esbo
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet har mottagits: 7.7.2004 Bedömningsprogrammet finns påseende: 16.8. - 14.10.2004 Kungörelse om...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Metro-/spårförbindelse mellan Gräsviken och Mattby, Helsingfors, Esbo