1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Så skyddas ozonskiktet
Innehållssidå | Publicerad: 15.12.2013

Internationella avtal för skydd av ozonskiktet Det finns två internationella överenskommelser genom vilka man försöker skydda ozonskiktet. Wienkonventionen ger en ram för det ve tenskapliga och ...

Klimat och luft > Så skyddas ozonskiktet
Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfund......

Boende > Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Nyland. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och ......

Natur > Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland
Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Panelen försöker hitta lösningar på mänsklighetens ödesfrågor, berättar professorn....

Natur > Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel
Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Regeringen godkände i dag en förordning som innehåller bestämmelser om minimikraven på miljöskyddet i anmälningspliktiga djurstallar. Förordningen underlättar arbetet för såväl myndigheterna som verks......

Konsumtion och produktion > Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Statsrådet har i dag, den 17 januari, fattat beslut om 2019 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Byggande > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Pressmeddelande | Publicerad: 16.1.2019

Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Kartor och statistik > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Vatten > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 15.1.2019

© Eero Saarela / YHA Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen Pressmeddelande 15.1.2019 Finlands miljöcentral oc......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Pressmeddelande | Publicerad: 15.1.2019

Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Klimat och luft > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Konsumtion och produktion > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Nyhet | Publicerad: 14.1.2019

Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Byggande > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.1.2019

Det är möjligt att kommentera ett utkast till det nationella luftvårdsprogrammet under den remissbehandling som pågår fram till den 25 januari 2019. Luftvårdsprogrammet sträcker sig till 2030, och mål......

Klimat och luft > Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten
Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 8.1.2019

Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi...

Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi
Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby
Publicerad: 7.1.2019

Beskrivning av projekt Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby
Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2019

Det förkommer betydligt mindre snö och is än vanligt i norra delarna av landet. Man får dock se upp för svaga isar i hela landet. På många håll finns det också bara lite tjäle, vilket kommit fram ocks......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is
Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet
Pressmeddelande | Publicerad: 28.12.2018

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. Republikens president stadfäste ändringarna......

Hav > Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet
Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 21.12.2018

© Riku Lumiaro / SYKE Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus Pressmeddelande 16.1.2019 Finlands miljöcentral Nu kan det göras en ännu noggra......

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Betongstationer och betongproduktfabriker
Innehållssidå | Publicerad: 20.12.2018

Statsrådets förordning 858/2018 föreskriver om miljöskyddskraven för betongstationer och betongproduktfabriker (se länk till höger). Betongstationen och betongproduktfabriken ska fylla förutsätt...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Registrering enligt miljöskyddslagen > Betongstationer och betongproduktfabriker
Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Pressmeddelande | Publicerad: 18.12.2018

Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är oc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Natur > Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Hotbedömningen av Finlands naturtyper
Innehållssidå | Publicerad: 9.1.2019

Aktuellt Den andra hotbedömningen av Finlands naturtyper presenterades 18.12.2018. Videosändning kan du se här (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=1j8lx6Xptjs ...

Natur > Naturtyper > Hotbedömningen av Finlands naturtyper
Hotbedömningen av naturtyper 2018
Innehållssidå | Publicerad: 9.1.2019

Foto: Riku Lumiaro En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är a...

Natur > Naturtyper > Hotbedömningen av Finlands naturtyper > Hotbedömningen av naturtyper 2018

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista