Gå till innehållet


1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjlighe...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Aktuellt
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila  NTM-centralen i Egentliga Finland tfn 0295 022 890 jyrki.lammila@ntm-centralen.fi   Vattenhushållningsexpert Minna Nu...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Kontaktuppgifter
Material och publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Sidan är under uppbyggnad....

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Material och publikationer
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område.  Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egen...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Åtgärdsprogrammet
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Sidan är under uppbyggnad....

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Åtgärdsprogrammet
Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 5.4.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen&......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 17.8.2017

Sanna Tikander, koordinator Tel. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi Anni Karhunen, överinspektör Tel. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi,   Adres...

En näringsneutral kommun > Kontaktuppgifter
Teman
Innehållssidå | Publicerad: 23.8.2018

Återvinningsbara näringsämnen från många olika källor En näringsneutral kommun – projektet reder ut möjligheter till återvinning av näringsämnen enligt olika teman och enligt pilotkommunernas eg...

En näringsneutral kommun > > Teman
En näringsneutral kommun
Innehållssidå | Publicerad: 23.8.2018

En näringsneutral kommun (RANKU) var ett treårigt utvecklingsprojekt som koordineras av Egentliga-Finlands NTM-central. Projektets syfte var att främja återvinning av näringsämnen och stöda utnyttja...

En näringsneutral kommun
Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Innehållssidå | Publicerad: 21.12.2015

Jord och skogsbruksministeriet har den 18 december 2015 godkänt planen för hantering av översvämningsrisker i kustområdet vid Åbo, Reso, Nådendal och Raumo för 2016 - 2021 Kungörelse (pdf)......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 12.11.2013

Påverka vattnen! Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras av förvaltningsplanerna inför pl...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta
Åtgärdsprogram
Innehållssidå | Publicerad: 12.11.2013

Syftet med åtgärdsprogrammen är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmen innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmen bedöms dessutom åtgärderna som syfta...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta > Åtgärdsprogram
Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 10.2.2014

I enlighet med de riksomfattande målen för markanvändning håller landskapen på att bereda etapplandskapsplaner för vindkraften. Målet med klimat- och energistrategierna på landskapsnivå är att må......

Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Utbyggnad av vindkraft > Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2014

Tätorterna växer, samhällsstrukturen splittras Även i Sydvästra Finland består den rådande utvecklingen av att bosättningen koncentrerar sig till tätortsregionerna. Tätorterna har blivit stö......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2014

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland behandlar de trafikrelaterade miljöperspektiven både när man styr markanvändning och planläggning och när man planerar och bygger trafiksys......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Trafik > Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Multifunktionell planering
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Målet är en multifunktionell samordning Syftet med multifunktionell planering av strandområden (integrerad översiktsplanering) är att utveckla nya planeringsförfaranden, där man kombinerar m...

Multifunktionell planering
Pilotprojekt om kustplanering
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Inom VELHO-projektet genomförs olika pilotförsök för vinter- och sommarklippning och nyttjande av vass. I pilotförsöken samlar man in kunskap om hur skörd av vass och nyttjandekedjan kan genomföra...

Pilotprojekt om kustplanering
Stöd för vassbärgning
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Ett av syftena med VELHO-projektet är att bereda ett nytt miljöstöd för skörd och utnyttjande av vass för jordbrukets följande programperiod. Stödet skulle beviljas för områden som anvisats i ELY-...

Stöd för vassbärgning
Utnyttjande av vass
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Sjövass är utmärkt som byggnadsmaterial och bioenergikälla. Utnyttjande av vass är ännu på försöksstadiet i Finland. I Mellaneuropa och de baltiska länderna har man däremot inte brutit traditionen...

Utnyttjande av vass
Verksamhetsområden
Innehållssidå | Publicerad: 29.1.2014

Inom VELHO-projektet utarbetas översiktsplaner för kustområdena i Oukkulanlahti, Masku, Virmoviken i Virmo samt för strandzonen mellan Euraåminne och Luvia. Förutom de egentliga planeringsom...

Verksamhetsområden

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar