1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Innehållssidå | Publicerad: 17-12-2021

Sidan har flyttat till vatten.fi Plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde 2022–2027   ...

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Publicerad: 12-11-2019

Beskrivning av projektet I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår lä...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 19-04-2021

Mietoisviken. © Maria Yli-Renko Aktuellt Restaureringsplaneringen av Saarenjärvi inleddes som en del av livsmiljöprogrammet Helmi (12.5.2022) Kommuner och organisatio......

Natur > Programmet Helmi > Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Innehållssidå | Publicerad: 21-08-2020

Sustainable biogas -projekt   Hemsidan för projektet Hållbar biogas förnyades den 1 november 2021, i framtiden hittar du oss på ELY-centralernas projektsidor:  https://www.ely-k...

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 21-08-2020

Hemsidan för projektet Hållbar biogas förnyades den 1 november 2021, i framtiden hittar du oss på ELY-centralernas projektsidor:  https://www.ely-keskus.fi/egentliga-finland/hallbarbiogas ...

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion > Kontaktuppgifter
Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Temasidan för KIPSI-projektet har flyttats till ntm-centralen.fi-webbtjänst:  ntm-centralen.fi/gipsspridning Ytterligare information Kommunikation: tiedotus.varsinais-suomi@ely-kes...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjligh...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Aktuellt
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila  NTM-centralen i Egentliga Finland tfn 0295 022 890 jyrki.lammila@ntm-centralen.fi   Vattenhushållningsexpert Minna Nu...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Kontaktuppgifter
Material och publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

Vattentjänsternas utveckling och nuläge i Västra Finland  (pdf) Vision 2050 (pdf) Åtgärdsprogram  (pdf) ...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Material och publikationer
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2020

ELY-centralernas webbplatser förnyades. I fortsättningen hittar du oss på ELY-centralens temawebb Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 (ntm-centralen.fi)    En gemen...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 05-04-2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen&......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 17-08-2017

Anni Karhunen, överinspektör Tel. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi,   Adress: Egentliga-Finlands NTM-central, Självständighetsplan 2, PL 523, 20101 Åbo ...

En näringsneutral kommun > Kontaktuppgifter
Teman
Innehållssidå | Publicerad: 23-08-2018

Återvinningsbara näringsämnen från många olika källor En näringsneutral kommun – projektet reder ut möjligheter till återvinning av näringsämnen enligt olika teman och enligt pilotkommunernas eg...

En näringsneutral kommun > > Teman
En näringsneutral kommun
Innehållssidå | Publicerad: 23-08-2018

RANKU 3 - projektet har avslutat. Dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Kontakta oss om du vill ha mer information om projektet: anni.karhunen @ ely-keskus.fi...

En näringsneutral kommun
Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 12-11-2013

Påverka vattnen!   Vattenförvaltningsplanerna för åren 2022–2027 godkändes i statsrådet i slutet av år 2021. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nöd...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta
Åtgärdsprogram
Innehållssidå | Publicerad: 12-11-2013

Åtgärdsprogram för vattenvården i Egentliga Finland och Satakunta 2022-2027 Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra yt- och grundvattnen. Programmen innehåller in...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta > Åtgärdsprogram
Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 10-02-2014

I enlighet med de riksomfattande målen för markanvändning håller landskapen på att bereda etapplandskapsplaner för vindkraften. Målet med klimat- och energistrategierna på landskapsnivå är att må......

Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Utbyggnad av vindkraft > Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2014

Tätorterna växer, samhällsstrukturen splittras Även i Sydvästra Finland består den rådande utvecklingen av att bosättningen koncentrerar sig till tätortsregionerna. Tätorterna har blivit större,......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2014

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland behandlar de trafikrelaterade miljöperspektiven både när man styr markanvändning och planläggning och när man planerar och bygger trafiksys......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Trafik > Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Multifunktionell planering
Innehållssidå | Publicerad: 29-01-2014

Målet är en multifunktionell samordning Syftet med multifunktionell planering av strandområden (integrerad översiktsplanering) är att utveckla nya planeringsförfaranden, där man kombinerar m...

Multifunktionell planering

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar