Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Innehållssidå | Publicerad: 17-12-2021

Sidan har flyttat till vatten.fi Plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde 2022–2027   ...

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Publicerad: 12-11-2019

Beskrivning av projektet I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår lä...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 19-04-2021

Mietoisviken. © Maria Yli-Renko Aktuellt Restaureringsplaneringen av Saarenjärvi inleddes som en del av livsmiljöprogrammet Helmi (12.5.2022) Kommuner och organisatio......

Natur > Programmet Helmi > Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Innehållssidå | Publicerad: 26-07-2022

Temasidan för Sustainable biogas-projektet har flyttats till ntm-centralen.fi-webbtjänst:  www.ely-keskus.fi/egentliga-finland/hallbarbiogas  Ytterligare information Kommunika...

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Innehållssidå | Publicerad: 08-04-2020

Temasidan för KIPSI-projektet har flyttats till ntm-centralen.fi-webbtjänst:  ntm-centralen.fi/gipsspridning Ytterligare information Kommunikation: tiedotus.varsinais-suomi@ely-kes...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Innehållssidå | Publicerad: 29-07-2022

Temasidan för projektet har flyttats till ntm-centralen.fi-webbtjänst:  Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 (ntm-centralen.fi)  Ytterligare information Kommunikation: ti...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 05-04-2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen&......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
En näringsneutral kommun
Innehållssidå | Publicerad: 29-07-2022

Projektet En näringsneutral kommun - RANKU 2015-2017 och RANKU3 -projektet 2018-2020 har slutat. Sammanfattning av projektets temasidor på webbtjänsten ely-keskus.fi:  www...

En näringsneutral kommun
Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 12-11-2013

Påverka vattnen!   Vattenförvaltningsplanerna för åren 2022–2027 godkändes i statsrådet i slutet av år 2021. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nöd...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta
Åtgärdsprogram
Innehållssidå | Publicerad: 12-11-2013

Åtgärdsprogram för vattenvården i Egentliga Finland och Satakunta 2022-2027 Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra yt- och grundvattnen. Programmen innehåller in...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta > Åtgärdsprogram
Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 10-02-2014

I enlighet med de riksomfattande målen för markanvändning håller landskapen på att bereda etapplandskapsplaner för vindkraften. Målet med klimat- och energistrategierna på landskapsnivå är att må......

Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Utbyggnad av vindkraft > Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2014

Tätorterna växer, samhällsstrukturen splittras Även i Sydvästra Finland består den rådande utvecklingen av att bosättningen koncentrerar sig till tätortsregionerna. Tätorterna har blivit större,......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2014

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland behandlar de trafikrelaterade miljöperspektiven både när man styr markanvändning och planläggning och när man planerar och bygger trafiksys......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Trafik > Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Natureship
Innehållssidå | Publicerad: 29-07-2022

Projektet Natureship har slutat. Sammanfattning av projektets temasidor på webbtjänsten ely-keskus.fi:  www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/paattyneet-ymparistohankkeet Mer ...

Natureship
NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Publicerad: 17-07-2015

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet Programmet del1 (2,4 Mt), osa2 (3,4 Mt) Kungörelse om bedömningsprogram Blankett för åsikt för bedömningsprogram Bedömningsskri...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Fiskodling - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2013

Områdets särdrag I verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) ingår förutom Egentliga Finland även Satakuntas kust vid Bottenhavet. På område......

Vatten > Vattenskydd > Fiskodling > Fiskodling - Egentliga Finland och Satakunta
Vattenskydd inom jordbruket - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2013

De bästa åkrarna i Sydvästra Finland är ofta belägna nära vattendrag. © Anni Karhunen   Sydvästra Finland måste satsa på att minska näringsbelastningen Ett produktivt jor......

Vatten > Vattenskydd > Lantbruket > Vattenskydd inom jordbruket - Egentliga Finland och Satakunta
Lantbruket
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2013

I Finland kommer uppskattningsvis över hälften av näringsurlakningen i vattnen som orsakas av mänsklig verksamhet från jordbruket. Jordbruket är en betydande källa för belastning på åkerdominerade av...

Vatten > Vattenskydd > Lantbruket
Pro Skärgårdshavet
Innehållssidå | Publicerad: 29-07-2022

Temasidan för Pro Skärgårshavet -programmets har flyttats till ntm-centralen.fi-webbtjänst:  www.ely-keskus.fi/sv/web/pro-saaristomeri/ Ytterligare information Kommunikatio...

Pro Skärgårdshavet
Miljöns tillstånd i Sydvästra Finland 2008
Innehållssidå | Publicerad: 15-05-2009

Miljöns tillstånd år 2008 i Sydvästra Finland är jämförelsevis bra. Området erbjuder en sund och trivsam levnads- och verksamhetsmiljö. Regionen har ett värdefullt, särpräglat kulturarv och ......

Kartor och statistik > Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018 > Miljöns tillstånd i Finland 2008 > Miljöns tillstånd i Sydvästra Finland 2008