1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Reparationsrådgivning
Innehållssidå | Publicerad: 14-12-2016

© Pentti Hokkanen/Miljöförvaltningens bildbank Reparationsrådgivning  innebär råd baserade på kunskap och erfarenhet i olika situationer med anknytning till fastighetshantering och ...

Byggande > Reparationsinformation > Reparationsrådgivning
Andra faktorer med anknytning till tillgängligheten
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Dörrarna ska vara tillräckligt breda. I bestämmelserna definieras dörrarnas bredd som "fri bredd", vilket betyder det mått som kan användas för passage när dörren är öppen. Om dörren till exempel öpp...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Tillgänglighet > Andra faktorer med anknytning till tillgängligheten
Byggande av rörsystem
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

I samband med en linjesanering byts gamla avlopp och bruksvattenrör ut mot nya. Lodräta avlopp måste i regel byggas i närheten av den gamla rördragningen. I fråga om vattenledningar finns det fl...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Husteknik > Byggande av rörsystem
Tillgänglighet
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Bostadens funktion och flexibilitet i olika livssituationer har anknytning till boendets tillgänglighet. Varför ska man behöva flytta från sitt hem när livssituationen förändras eller man blir...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Tillgänglighet
Fastighetshanteringens kvalitet
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Under de första åren för en ny fastighet uppstår en fastighetshanteringskultur som är svår att ändra under kommande år. Med hjälp av de förvaltnings- och entreprenaddokument som ska upprättas i samba...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Fastighetshanteringens betydelse > Fastighetshanteringens kvalitet
Ingång
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Det är viktigt att man kan ta sig smidigt och obehindrat från gården till ytterdörren, enkelt öppna dörren och utan besvär komma in genom dörren och farstun. När byggnadens ingång planeras är ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Tillgänglighet > Ingång
Materialeffektivitet och avfallshantering
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Med tanke på materialeffektiviteten bör en renovering genomföras först när det faktiskt finns ett renoveringsbehov. Det lönar sig inte att förnya användbara byggnadsdelar som är i gott skick enbart f...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Materialeffektivitet och avfallshantering
Radonreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Radonhaltig luft från marken tränger in i bostaden till exempel genom sprickor i husets bottenbjälklag. Det undertryck som ventilationen orsakar samt temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhusl...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar > Radonreparationer
Kök
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Kökets traditionella inredning och installationshöjder medför många problem med anknytning till användningen av rummet. Användaren når bara en del av hyllorna och arbetshöjden är olämplig. När man tö...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Tillgänglighet > Kök
Tilluft utan drag
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

De vanligaste bristerna i ventilationen i vårt byggnadsbestånd har att göra med tillgången på tilluft i maskinella frånluftsventilationssystem och frånluftsventilationssystem med självdrag. Det är en...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Problem med inomhusluften > Inomhusluftens kvalitet > Tilluft utan drag
Toaletter och tvättrum
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

Toaletterna och tvättrummen hör till de viktigaste rummen i hemmet. Alla önskar att de ska kunna använda toaletterna och tvättrummen så självständigt som möjligt. Väldimensionerade och rymliga toalet...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Tillgänglighet > Toaletter och tvättrum
Verktyg
Innehållssidå | Publicerad: 21-11-2016

På den här sidan samlar vi räknare, minneslistor och annan information om reparationsbyggande som tillhandahålls av miljöministeriet och våra samarbetspartner. Allmänt God reparationss...

Byggande > Reparationsinformation > Verktyg
Avfallshantering på byggarbetsplatsen
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Materialeffektivitet innebär ett heltäckande miljötänkande, där man genom effektiv och sparsam användning av naturresurser kan åstadkomma samma eller till och med bättre välbefinnande än tidigare. Sa...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Materialeffektivitet > Avfallshantering på byggarbetsplatsen
Avloppsvatten i glesbygdsområden
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Finland är ett land med gles bebyggelse. I vårt land finns det på landsbygden och i tätorternas utkanter över 300 000 hus som inte är anslutna till vattenverkets avloppsnät. Fastighetsägaren eller -i...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Avloppsvatten i glesbygdsområden
Basturenovering
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

En basturenovering är ofta inriktad på ytmaterialen. Arbetet inleds i regel med att riva gamla lavar och paneler. Ångspärren går ofta sönder under rivningsarbetet och bör därför förnyas. Efter rivnin...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Våtrumsrenoveringar > Basturenovering
Bedömning och undersökning av skicket
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Vid en bedömning och undersökning av skicket får man information om byggnadens verkliga skick, reparationsbehovet och framtida kostnader. Bedömningen av skicket kan inkludera en reparationsplan som o...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Planmässig hushantering > Bedömning och undersökning av skicket
Radonreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som förekommer i jordgrunden. Radon utsöndras i luften i synnerhet från jordgrund som lätt släpper igenom luft, till exempel grus- och sandåsar. Information om...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar > Radonreparationer
Belysning
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Belysningen förbrukar cirka en femtedel av den hushållsel som används. Det lönar sig alltså att fästa vikt vid ändamålsenlig belysning och ändamålsenliga ljuskällor. Belysningen i hemmet stod in...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Energieffektivitet > Energieffektivt boende > Belysning
Sparande byggande
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Sparande reparationsbyggande innebär att man undviker onödig rivning i samband med reparationer av en byggnad. På så sätt minskar man avfallsmängderna och transporterna i samband med reparationsarbet...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Materialeffektivitet > Sparande byggande
Byte av fönster
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Cirka 15 procent av den värmeenergi ett småhus behöver försvinner via fönsterytorna. Det lönar sig att byta ut gamla fönster som är i dåligt skick och har svag värmeisoleringsförmåga. Då är det också...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Andra byggnadsdelar > Byte av fönster

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar