1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Blanketter
Innehållssidå | Publicerad: 04-12-2013

Ämnesområdesvisa elektroniska blanketter NMT-centraler Allmänna elektroniska ärendeblanketter för företag, förening eller verksamhetsutövare; kommun eller stad;  pr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Blanketter
Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Pressmeddelande | Publicerad: 25-05-2022

Gummikross som sprids från konstgräsplaner till naturen är en källa till mikroplast. Utsläppen av gummikross kan minskas, till exempel genom att förhindra krosset från att sköljas ner i planens dagvat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Konsumtion och produktion > Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Vatten > Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Innehållssidå | Publicerad: 25-05-2022

Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner (syke.fi) Utan en fast barriär sprids gummikrosset fritt bort från fältet. © Outi Setälä Pressmed......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Förstasidan
Innehållssidå | Publicerad: 24-07-2019

Allemansrätten Brunnar Energicertifikat Främmande arter Glesbebyggelsens avloppsvatten MKB-projekt Strandmuddring Temasidor ...


Genvägar i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 25-05-2022

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en för......

Genvägar i miljo.fi
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 04-04-2014

Miljöförvaltningens organisationer publicerar olika slags rapporter, studier, utredningar, broschyrer, handböcker, sammandrag och sakkunnigbetänkanden. Miljöministeriet Miljöministeriets el...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Publikationer
Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Nyhet | Publicerad: 24-05-2022

I utredningsarbetet som utförts under våren har den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid arkivering, det vill säga permanent lagring av dokument, bedömts. Utredningen rekommenderar a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Datasystem för den byggda miljön > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Livsmiljön och planläggning > Utredningen utvärderar den roll som datasystemet för den byggda miljön spelar vid bevarandet av dokument – möjligheten att arkivera i framtiden måste säkerställas i genomförandet
Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
Nyhet | Publicerad: 23-05-2022

Under våren bjöd Finlands miljöcentral (SYKE) alla företag som är intresserade av att genomföra datasystemet för den byggda miljön att anmäla sig till en konkurrenspräglad dialog. Sex företag lämnade ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Datasystem för den byggda miljön > Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
Livsmiljön och planläggning > Upphandlingen av datasystemet för den byggda miljön går vidare till förhandlingsfasen – sex företag deltar
etusivu_rahoitus_sv
Innehållssidå | Publicerad: 12-05-2022

Miljöministeriet beviljar 12 projekt understöd för klimatarbete i den byggda miljön - en ny ansökningsomgång på två miljoner euro pågår fram till den 10 juni (ym.fi) Miljöministeriet har bevilj......

etusivu_rahoitus_sv
Vaikuta 2_sv
Innehållssidå | Publicerad: 12-05-2022

Miljöministeriet ber om utlåtanden om förordningen om stöd för restaurerings- och naturvårdsarbeten i livsmiljöer (ym.fi) Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 13.5......

Vaikuta 2_sv
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020
Pressmeddelande | Publicerad: 05-05-2022

Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020
Konsumtion och produktion > Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020
Grönalger slemmar igen fisknäten längs Finska vikens kust
Nyhet | Publicerad: 28-04-2022

Finlands miljöcentral har i mars-april fått anmälningar om slembildning av fisknät under isen vid Finska vikens kust. Under våren har fenomenet varit exceptionellt kraftigt i Sibbo skärgård. Det är i ......

Hav > Grönalger slemmar igen fisknäten längs Finska vikens kust
SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Nyhet | Publicerad: 14-04-2022

I datasystemet för den byggda miljön samlas nationell information om planer gällande områdesanvändning och byggande. Finlands miljöcentral (SYKE) har två öppna upphandlingar gällande systemet. Redovis......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Datasystem för den byggda miljön > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Livsmiljön och planläggning > SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår
Klimatförändringen påverkar, men människans handlingar avgör Östersjöns öde
Pressmeddelande | Publicerad: 11-04-2022

En omfattande översikt av klimatförändringens effekter på Östersjön har färdigställts. Enligt den kommer temperaturen, isförhållandena, syrehalten och hela ekosystemet i Östersjön att förändras i takt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Klimatförändringen påverkar, men människans handlingar avgör Östersjöns öde
Klimat och luft > Klimatförändringen påverkar, men människans handlingar avgör Östersjöns öde
Finlands bästa landskapsprojekt söks redan för åttonde gången
Pressmeddelande | Publicerad: 31-03-2022

Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt inleds igen. I tävlingen söker Miljöministeriet och Finlands miljöcentral projekt där landskap har skötts, skyddats eller planerats på ett framgångsrikt sätt.......

Natur > Finlands bästa landskapsprojekt söks redan för åttonde gången
Översvämningscentret
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2021

Aktuellt Översvämningscentret erbjuder sina tjänster på vatten.fi-webtjänsten .  I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information ocks...

Vatten > Översvämningscentret
Översvämningscentret
Innehållssidå | Publicerad: 09-04-2021

Aktuellt Översvämningscentret erbjuder sina tjänster på vatten.fi-webtjänsten .  I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information ocks...

Finlands miljöcentral > Tjänster > Översvämningscentret
etusivu_vattenfi_sv
Innehållssidå | Publicerad: 11-03-2022

Vatten.fi är den första heltäckande svenskspråkiga tjänsten med information om vattenläget i vårt land. Tjänsten samlar praktiska verktyg, senaste nytt, allmän och fördjupad vatteninformat......

etusivu_vattenfi_sv
Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 10-03-2022

I datasystemet för den byggda miljön samlas information om planläggning och byggande från hela landet. Datasystemet, som tas i bruk 2024, minskar dubbelarbete och hjälper bland annat med planeringen a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Datasystem för den byggda miljön > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Livsmiljön och planläggning > Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön
Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner
Pressmeddelande | Publicerad: 23-02-2022

Finlands miljöcentral SYKE har genomfört en utredning på uppdrag av miljöministeriet om hur man kan skapa en bestämmelse i klimatlagen som skulle tvinga kommunen, ensam eller tillsammans med andra kom......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner
Konsumtion och produktion > Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar