1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Pressmeddelande | Publicerad: 16.1.2019

Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Kartor och statistik > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Vatten > Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus
Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 15.1.2019

© Eero Saarela / YHA Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen Pressmeddelande 15.1.2019 Finlands miljöcentral oc......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Pressmeddelande | Publicerad: 15.1.2019

Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Klimat och luft > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Konsumtion och produktion > Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen
Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 8.1.2019

Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi...

Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi
Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is
Pressmeddelande | Publicerad: 3.1.2019

Det förkommer betydligt mindre snö och is än vanligt i norra delarna av landet. Man får dock se upp för svaga isar i hela landet. På många håll finns det också bara lite tjäle, vilket kommit fram ocks......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is
Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 21.12.2018

© Riku Lumiaro / SYKE Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus Pressmeddelande 16.1.2019 Finlands miljöcentral Nu kan det göras en ännu noggra......

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Betongstationer och betongproduktfabriker
Innehållssidå | Publicerad: 20.12.2018

Statsrådets förordning 858/2018 föreskriver om miljöskyddskraven för betongstationer och betongproduktfabriker (se länk till höger). Betongstationen och betongproduktfabriken ska fylla förutsätt...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Registrering enligt miljöskyddslagen > Betongstationer och betongproduktfabriker
Hotbedömningen av Finlands naturtyper
Innehållssidå | Publicerad: 9.1.2019

Aktuellt Den andra hotbedömningen av Finlands naturtyper presenterades 18.12.2018. Videosändning kan du se här (på finska): https://www.youtube.com/watch?v=1j8lx6Xptjs ...

Natur > Naturtyper > Hotbedömningen av Finlands naturtyper
Hotbedömningen av naturtyper 2018
Innehållssidå | Publicerad: 9.1.2019

Foto: Riku Lumiaro En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är a...

Natur > Naturtyper > Hotbedömningen av Finlands naturtyper > Hotbedömningen av naturtyper 2018
Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras
Pressmeddelande | Publicerad: 18.12.2018

En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är andelen hotade naturtyper tydl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras
Natur > Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras
etusivu_julkaisuja_sv
Innehållssidå | Publicerad: 17.12.2018

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämn......

etusivu_julkaisuja_sv
Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver
Pressmeddelande | Publicerad: 13.12.2018

Finlands miljöcentral har utrett mängden hushållsavfall och dess återvinningsgrad i 13 kommunregioner (kuntaseutu). Detta är första gången man utfört en så omfattande och enhetlig utredning gällande h......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver
Konsumtion och produktion > Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver
Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Nyhet | Publicerad: 13.12.2018

En ny vetenskaplig referentgranskad rapport om Östersjöns tillstånd har utkommit. Den innehåller forskningsdata om bl.a. plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av m......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Hurdant är Östersjöns tillstånd > Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Hav > Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Kartor och statistik > Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga
Pressmeddelande | Publicerad: 4.12.2018

Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga
Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Pressmeddelande | Publicerad: 28.11.2018

I Sydvästra, Västra och Mellersta Finland är det skäl att bedöma behovet av att reglera vattenbruk i privata hushåll, eftersom den torra perioden ännu pågår och grundvattenmagasinen hinner knappast in......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Byggande > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Konsumtion och produktion > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Vatten > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Pressmeddelande | Publicerad: 19.11.2018

De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö har för första gången sammanställts på en karta. En ny studie, inklusive en karta över naturvärden, bygger på 140 000 observationer som......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Hav > Havsforskning > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Hav > Havsskydd och havsvård > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Kartor och statistik > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Pressmeddelande | Publicerad: 9.11.2018

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Byggande > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Hav > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Klimat och luft > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Konsumtion och produktion > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Livsmiljön och planläggning > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Natur > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Vatten > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
För första gången sänder en smart boj med oljesensor data via satellit från öppet hav i Östersjön
Pressmeddelande | Publicerad: 9.11.2018

I oktober började en smart navigationsboj sända data i realtid via satellit med resultat från mätningar av oljehalten och vissa andra parametrar för vattenkvalitet i Östersjöns vatten. Bojen ligger sö......

Hav > För första gången sänder en smart boj med oljesensor data via satellit från öppet hav i Östersjön
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 1.11.2018

På grund av den torra och varma sommaren är grundvattennivån fortfarande låg speciellt i de sydvästra och mellersta delarna av landet. Även vattenståndet i sjöarna är lägre än medelvärdet men det har ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland
Spridning av gips på åkrar borde genast tas i omfattande bruk i Skärgårdshavets avrinningsområde
Pressmeddelande | Publicerad: 26.10.2018

Med gipsbehandling av åkrar kunde man minska jordbrukets fosforbelastning av Östersjön med upp till 300 ton årligen. Forskare vid Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral rekommenderar att ma......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Spridning av gips på åkrar borde genast tas i omfattande bruk i Skärgårdshavets avrinningsområde
Vatten > Spridning av gips på åkrar borde genast tas i omfattande bruk i Skärgårdshavets avrinningsområde

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista