VIKURI-projektet
Innehållssidå | Publicerad: 28-10-2013

  VIKURI-projektet har utvecklat bekämpningen av främmande arter i jordbruksmiljöer i västra och mellersta Finland. Projektet inleddes våren 2010 och upphörde i slutet av år 2014. Pr...

VIKURI-projektet