1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Regeringen godkände i dag en förordning som innehåller bestämmelser om minimikraven på miljöskyddet i anmälningspliktiga djurstallar. Förordningen underlättar arbetet för såväl myndigheterna som verks......

Konsumtion och produktion > Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Statsrådet har i dag, den 17 januari, fattat beslut om 2019 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Byggande > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Nyhet | Publicerad: 14.1.2019

Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Byggande > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.1.2019

Det är möjligt att kommentera ett utkast till det nationella luftvårdsprogrammet under den remissbehandling som pågår fram till den 25 januari 2019. Luftvårdsprogrammet sträcker sig till 2030, och mål......

Klimat och luft > Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten
Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet
Pressmeddelande | Publicerad: 28.12.2018

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. Republikens president stadfäste ändringarna......

Hav > Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet
Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Pressmeddelande | Publicerad: 18.12.2018

Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är oc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Natur > Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2018

Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Natur > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv r......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Byggande > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Livsmiljön och planläggning > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Livsmiljön och planläggning > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Natur > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat
Pressmeddelande | Publicerad: 22.11.2018

Bilbranschen, kommunikationsministeriet och miljöministeriet har den 22 november 2018 ingått ett frivilligt klimatavtal. Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Det Green de......

Klimat och luft > Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat
Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Pressmeddelande | Publicerad: 22.11.2018

Statsrådet godkände i dag en proposition som gäller en dataplattform för avfall och biflöden. I plattformen ska yrkesaktörer kunna söka efter och erbjuda avfall och biflöden från produktionen samt tjä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Konsumtion och produktion > Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Pressmeddelande | Publicerad: 14.11.2018

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för för......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten
Pressmeddelande | Publicerad: 13.11.2018

Den 17–29 november möts representanter för mer än 190 länder i Sharm El-Sheikh i Egypten vid den 14:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Det övergripande målet för mötet i Egy......

Natur > Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten
Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12
Pressmeddelande | Publicerad: 9.11.2018

Kansallispuistoon liitetään lähes kaksisataa hehtaaria suojeluun hankittuja arvokkaita luontoalueita ja erotetaan alle kymmenen hehtaarin alue Tankavaaran luontokeskuksen ympäristöstä. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12
Natur > Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12
Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten
Pressmeddelande | Publicerad: 26.10.2018

Statsrådet tog i dag vid sitt allmänna sammanträde ställning till EU-kommissionens förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Förordningen ska gälla användning av renat kommun......

Vatten > Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten
Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 25.10.2018

Europeiska kommissionen har fattat beslut om finansiering för Life-miljöprojekt utifrån den ansökningsomgång som genomfördes 2017. Finland får finansiering för sammanlagt fem betydande projekt....

Natur > Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt
Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Pressmeddelande | Publicerad: 19.10.2018

Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Natur > Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 18.10.2018

Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag för att utveckla de ekonomiska stödåtgärderna för hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som äger ARA-bostäder som finansierats m......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Byggande > Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?
Pressmeddelande | Publicerad: 17.10.2018

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Hjälp att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en ......

Natur > Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista