1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet
Nyhet | Publicerad: 20.2.2019

Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effekt......

Hav > Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet
Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2019

Miljöministeriet börjar se över avfallslagstiftningen. Avsikten är att uppnå de ambitiösa målen för återvinning av kommunalt avfall och se till att Finland blir ett av de främsta länderna i EU inom åt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen
Konsumtion och produktion > Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen
Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2019

Statsrådet och miljöministeriet utfärdade i dag förordningar genom vilka sammanlagt 119 naturskyddsområden inrättas på statens mark på olika håll i landskapet Södra Savolax. Samtliga områden ägs av st......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax
Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax
Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2019

Genom det åtagande som livsmedelsindustrin, handeln och förpackningsbranschen samt tre ministerier gjort syftar till att minska miljökonsekvenserna av framställningen, distributionen och konsumtionen ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen
Konsumtion och produktion > Resurseffektivitet > Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen
Hur bromsar lagarna upp digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen? – Miljöministeriet samlade in information via Lagkliniken
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2019

Det unika försökprojektet Lagkliniken inom projektet KIRA-digi har bidragit till information om lagar och bestämmelser som fördröjer digitaliseringsutvecklingen inom fastighets- och byggbranschen. Dig......

Byggande > Hur bromsar lagarna upp digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen? – Miljöministeriet samlade in information via Lagkliniken
Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro
Pressmeddelande | Publicerad: 6.2.2019

Miljöministeriets projekt KIRA-digi har under en period på drygt två år gett digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen god skjuts framåt. Det egentliga projektet har nu slutförts, men de inn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro
Byggande > Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro
De nordiska länderna enas om intensifierat samarbete för att lösa klimatkrisen
Pressmeddelande | Publicerad: 25.1.2019

De nordiska ländernas statsministrar och klimatministrar sammanträdde i Helsingfors på fredagen och kom överens om att intensifiera sina gemensamma klimatinsatser. De nordiska länderna har för avsikt ......

Klimat och luft > De nordiska länderna enas om intensifierat samarbete för att lösa klimatkrisen
Regeringen utfärdar bestämmelser om skäligare räntor på aravalån och bättre villkor för rivningsbidrag
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2019

Statsrådet har i dag godkänt förordningar som bidrar till skäligare räntor på aravalån med hög ränta och ändringar i villkoren för beviljande av bidrag för rivning av aravahyreshus. Förordningarna trä......

Boende > Regeringen utfärdar bestämmelser om skäligare räntor på aravalån och bättre villkor för rivningsbidrag
Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Republikens president stadfäste i dag lagar som ska förbättra de ekonomiska stödåtgärderna för ARA-hyreshussamfund. Genom lagändringarna kan man i ett tidigare skede än förut ingripa i hyreshussamfund......

Boende > Bättre åtgärder för att stödja ARA-hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Nyland. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och ......

Natur > Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland
Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel
Pressmeddelande | Publicerad: 18.1.2019

Panelen försöker hitta lösningar på mänsklighetens ödesfrågor, berättar professorn....

Natur > Professor Janne Kotiaho har utsetts till ordförande för Finlands naturpanel
Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Regeringen godkände i dag en förordning som innehåller bestämmelser om minimikraven på miljöskyddet i anmälningspliktiga djurstallar. Förordningen underlättar arbetet för såväl myndigheterna som verks......

Konsumtion och produktion > Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare
Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2019

Statsrådet har i dag, den 17 januari, fattat beslut om 2019 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Byggande > Räntestödslån för byggande av rimligt prissatta bostäder
Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Nyhet | Publicerad: 14.1.2019

Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Byggande > Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten
Pressmeddelande | Publicerad: 11.1.2019

Det är möjligt att kommentera ett utkast till det nationella luftvårdsprogrammet under den remissbehandling som pågår fram till den 25 januari 2019. Luftvårdsprogrammet sträcker sig till 2030, och mål......

Klimat och luft > Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten
Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet
Pressmeddelande | Publicerad: 28.12.2018

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. Republikens president stadfäste ändringarna......

Hav > Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet
Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Pressmeddelande | Publicerad: 18.12.2018

Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är oc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Natur > Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats
Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2018

Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Natur > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv r......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Byggande > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Livsmiljön och planläggning > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista