1
2
3
4
...
6
Nästa Sista

Lappfjärds ådal
Innehållssidå | Publicerad: 3.9.2019

Kod FI0800111 Kommun Storå, Bötom, Kauhajoki, Kristinestad Areal 314 ha Områdestyp SAC Området p......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lappfjärds ådal
Esse å
Innehållssidå | Publicerad: 26.8.2019

Kod FI0800110 Kommun Evijärvi, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad Areal 50 ha Typ SAC Området på karta......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Esse å
Ytvattnens ekologiska status - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 22.8.2019

Innehållet som gäller vattnens ekologiska status i regionen publiceras före slutet av september. ...

Vatten > Ytvattnens status > Ytvattnens ekologiska status - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Natura 2000-områden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 24.6.2019

I Finlands förslag till nätverket Natura 2000 ingår 144 områden i västra Finland, varav 5 är delar av å- och älvvattendrag. I västra Finland täcker förslaget sammanlagt ca 271 300 ha, varav ca 87 000......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Natura 2000-områden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Vindpark i Juthskogen, Malax
Publicerad: 29.5.2019

Beskrivning av projekt Vindpark Juthskogen i Malax ligger i området av Juthskogen, ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som går på...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindpark i Juthskogen, Malax
Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki
Publicerad: 14.5.2019

Beskrivning av projekt Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projek...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä, Storå, Bötom, Kauhajoki och Honkajoki
Kyro älvs översvämningsgrupp
Innehållssidå | Publicerad: 10.5.2019

Andra planeringsperioden (2018-2024) Översvämningsgruppens medlemmar Översvämningsgruppen består av represenatnter för NTM-centralen, landskapsföbundet, avrinningsområdets och räddningsverk......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Översvämningsgrupper > Kyro älvs översvämningsgrupp
Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 10.5.2019

Samråd om förslagen för betydande riskområden för översvämning har avslutats den 9 juli 2018. Sammandrag av samrådsresponsen  (på finska, pdf41 kb) Närings-, trafik- och m......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Toby-Laihela ås översvämningsgrupp
Innehållssidå | Publicerad: 10.5.2019

Andra planeringsperioden (2018-2024) Översvämningsgruppens medlemmar Översvämningsgruppen består av representanter för NTM-centralen, landskapsföbundet, avrinningsområdets och räddningsverk......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Översvämningsgrupper > Toby-Laihela ås översvämningsgrupp
Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Publicerad: 2.5.2019

Beskrivning av projekt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, har lämnat in ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby
Publicerad: 7.1.2019

Beskrivning av projekt Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Affärsverket Karleby Vatten, vattentäkt vid Karhinkangas, Karleby
Grundvattenområden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 13.11.2018

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden år 2018 och 2019 Grundvattenområdena i NTM-centralen i Södra Österbottens område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- o......

Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > Grundvattenområden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Deltagande i vattenvården
Innehållssidå | Publicerad: 7.10.2013

 Förslag till fFFFörslaget Samråd om väsentliga frågor och arbetsprogrammet för vattenvården ordnades år 2018 Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker ...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenförvaltnings-områden > Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet > Deltagande i vattenvården
Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde
Innehållssidå | Publicerad: 1.11.2018

Översiktsplanen för översvämningsskydd i Kyro älvs mynningsområde Utkastet till översiktsplan för översvämningsskydd i Kyro älvs mynningsområde och förslaget till skötsel- och användningsplan fö......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde
Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad
Publicerad: 11.10.2018

Beskrivning av projekt Syftet med projektet är att ta bergrummet för tung brännolja vid f.d. PVO-Lämpövoima Oy:s kraftverk i bruk på nytt för att långvarigt lagra flytande bränsle och petrokemis...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad
Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 31.10.2013

Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras förvaltningsplanerna inför planeringsperioden 2021–202...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Karleby litiumkemifabrik, Karleby
Publicerad: 11.1.2018

Beskrivning av projekt MKB-förfarandet gäller Keliber Oy:s projekt för en litiumkemifabrik på storindustriområdet i Karleby. Projektets miljökonsekvenser bedöms i ett förfarande enligt lagen om ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Karleby litiumkemifabrik, Karleby
Vasa stads och Korsholms kommuns batterifabriksprojekt, Vasa och Korsholm
Publicerad: 29.11.2017

Beskrivning av projektet I projektet undersöks möjligheten att förlägga helheten av ackumulatorfabriker som tillverkar litiumbatterier till Vasaregionen. Granskningen omfattar två produktionsfab...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vasa stads och Korsholms kommuns batterifabriksprojekt, Vasa och Korsholm
Uppföljning av ytvattnens status – Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 22.11.2017

År 2017 följer NTM-centralen i Södra Österbotten upp vattenkvaliteten på 9 kontrollplatser i sjöar, 42 platser i åar och älvar och 36 kontrollplatser i kustvattnen. De största åarna som mynnar ut i Ö......

Vatten > Ytvattnens status > Uppföljning av ytvattnens status > Uppföljning av ytvattnens status – Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Översyn av tillstånd på grund av nya slutsatser - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 1.11.2017

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut med anledning av verksamhetsutövarnas utredningar i anslutning till de nya slutsatserna om bästa tillgängliga teknik (BAT) i direktivanläggningar.&......

Konsumtion och produktion > Bästa tillgängliga teknik BAT > Översyn av tillstånd > Översyn av tillstånd på grund av nya slutsatser - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista