Första Föregående
5
6
7
8
9

Avfallshantering – vem ansvarar för och ordnar den?
Innehållssidå | Publicerad: 26.8.2013

Avfallshanteringen ska enligt avfallslagen i första hand ordnas av avfallsinnehavaren, t.ex. en privatperson, en fastighetsinnehavare eller ett företag. Med undantag från denna huvudregel är även kom...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallshantering – vem ansvarar för och ordnar den?
Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna
Pressmeddelande | Publicerad: 18.3.2019

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa k......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna
Klimat och luft > Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna
Rödlistade arter i Finland 2019
Innehållssidå | Publicerad: 18.3.2019

I Finland genomförs uppföljningen av hotade arter vart tionde år. Den femte uppföljningen blev färdig i 2019.   Publikation Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 201...

Natur > Arter > Hotade arter > Rödlistade arter i Finland 2019
Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende
Pressmeddelande | Publicerad: 14.3.2019

Miljöministeriet har publicerat en utredning om renovering av ARA-bostäder så att de tillgänglighetsanpassas och lämpar sig för äldres boende. I utredningen granskas renoveringen av bostäder i synnerh......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende
Boende > Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende
Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Pressmeddelande | Publicerad: 8.3.2019

En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Natur > Arter > Hotade arter > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Natur > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Avtal mellan miljösektorn och staten effektiviserar insamlingen och återvinningen av oljeavfall
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2019

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet ingick ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Avtalet kommer att fogas till det samhälleliga åtagande......

Konsumtion och produktion > Avtal mellan miljösektorn och staten effektiviserar insamlingen och återvinningen av oljeavfall
Det nationella luftsvårdsprogrammet fram till 2030 ska bidra till bättre luftkvalitet och färre hälsoolägenheter
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2019

Statsrådet godkände på torsdagen ett nationellt luftvårdsprogram som sträcker sig till 2030. Målet med luftvårdsprogrammet är att minska de olägenheter för hälsan som luftföroreningar orsakar och att ......

Klimat och luft > Det nationella luftsvårdsprogrammet fram till 2030 ska bidra till bättre luftkvalitet och färre hälsoolägenheter
Viktbaserade avfallsavgifter för hushållsavfall skulle ge effektivare återvinning
Pressmeddelande | Publicerad: 4.3.2019

Finland borde i högre grad än nu ta i bruk avfallsavgifter som grundar sig på vägning av avfallet och uppmuntrar till sortering. På så sätt skulle man kunna öka återvinningen av hushållsavfall och min......

Konsumtion och produktion > Viktbaserade avfallsavgifter för hushållsavfall skulle ge effektivare återvinning
Halvtidsutvärderingen av METSO-handlingsplanen visar att det frivilliga skyddet har lyckats väl
Pressmeddelande | Publicerad: 27.2.2019

De områden som har skyddats genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, kännetecknas av högklassiga naturvärden och utgör ett bra komplement till landets nätverk av natursk......

Natur > Halvtidsutvärderingen av METSO-handlingsplanen visar att det frivilliga skyddet har lyckats väl
Restaureringen av Stickelbackabäcken den bästa insatsen för naturen 2017–2018
Pressmeddelande | Publicerad: 25.2.2019

Den långsiktiga restaureringen av Stickelbackabäcken i Malm i Helsingfors har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2017–2018. Restaureringen har utförts med frivilligins......

Natur > Restaureringen av Stickelbackabäcken den bästa insatsen för naturen 2017–2018
TYVI-tjänsten
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2013

Lämna uppgifter till myndigheterna på elektronisk väg TYVI-tjänsten främjar informationsflödet mellan företag och myndigheter. Systemet tillhandahåller ett enhetligt sätt att på elektronisk väg ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > TYVI-tjänsten
Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet
Nyhet | Publicerad: 20.2.2019

Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effekt......

Hav > Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet
Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2019

Miljöministeriet börjar se över avfallslagstiftningen. Avsikten är att uppnå de ambitiösa målen för återvinning av kommunalt avfall och se till att Finland blir ett av de främsta länderna i EU inom åt......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen
Konsumtion och produktion > Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen
Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2019

Statsrådet och miljöministeriet utfärdade i dag förordningar genom vilka sammanlagt 119 naturskyddsområden inrättas på statens mark på olika håll i landskapet Södra Savolax. Samtliga områden ägs av st......

Natur > Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax
Syresituationen i Finska viken exceptionellt dåligt
Pressmeddelande | Publicerad: 14.2.2019

Östersjöns specialegenskaper upprätthåller Finska vikens svaga syreläge, observerades på expeditionen som utfördes med SYKE:s havsforskningsfartyg Aranda. Den låga syrehalten på de djupa bottnarna åte......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Syresituationen i Finska viken exceptionellt dåligt
Kartor och statistik > Syresituationen i Finska viken exceptionellt dåligt
Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2019

Genom det åtagande som livsmedelsindustrin, handeln och förpackningsbranschen samt tre ministerier gjort syftar till att minska miljökonsekvenserna av framställningen, distributionen och konsumtionen ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen
Konsumtion och produktion > Resurseffektivitet > Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen
Havsguiden.fi är en ny karta för båtfolk och strandliv
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2019

Havsguiden.fi är en ny karta för såväl båtfolk och stugägare som strandbesökare. Här finns information som tagits fram av olika finländska organisationer om bland annat väderlek och väderförhållanden,......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Havsguiden.fi är en ny karta för båtfolk och strandliv
Kartor och statistik > Havsguiden.fi är en ny karta för båtfolk och strandliv
Hur bromsar lagarna upp digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen? – Miljöministeriet samlade in information via Lagkliniken
Pressmeddelande | Publicerad: 8.2.2019

Det unika försökprojektet Lagkliniken inom projektet KIRA-digi har bidragit till information om lagar och bestämmelser som fördröjer digitaliseringsutvecklingen inom fastighets- och byggbranschen. Dig......

Byggande > Hur bromsar lagarna upp digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen? – Miljöministeriet samlade in information via Lagkliniken
Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro
Pressmeddelande | Publicerad: 6.2.2019

Miljöministeriets projekt KIRA-digi har under en period på drygt två år gett digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen god skjuts framåt. Det egentliga projektet har nu slutförts, men de inn......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro
Byggande > Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro
Blanketter
Innehållssidå | Publicerad: 4.12.2013

Ämnesområdesvisa elektroniska blanketter NMT-centraler Allmänna elektroniska ärendeblanketter för företag, förening eller verksamhetsutövare; kommun eller stad;  pr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Blanketter

Första Föregående
5
6
7
8
9