Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3

Västervik vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet Triventus Wind Power AB planerar en vindkraftspark i Västervik, Kristinestad. Projektområdet är beläget på ca 28 kilometer söder om Kristinestads centrum, väster Riksv...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Västervik vindkraftspark, Kristinestad
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet De vindkraftsparker som CPC Finland Ab planerar ligger främst på områden som används för skogsbruk öster om riksväg 8, cirka nio kilometer från Kristinestads centrum mot...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad
Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki, Karleby
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet Projektområdet ligger i Mutkalampi i Kannus stads norra del, området av Uusi Somero i Karlebystads nordöstra del samt södra delen av Mökkiperä i Kalajoki stad på båda si...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki, Karleby
Uttermossa vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17-07-2015

BEDÖMNINGSPROGRAMMET MKB-programmet för Uttermossa vindkraftspark del 1 (på finska, sidorna 1- 21) (pdf  2,5 Mb) 17.12.2012 MKB-programmet för Uttermossa vindkraftspark del 2...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Uttermossa vindkraftspark, Kristinestad
Brännträsk vindkraftspark, Närpes
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namn Brännsträsk vind i Nämpnäs by, Närpes stad. Projektområdet är avlångt i nord-sydlig riktning och har en maximal längd...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brännträsk vindkraftspark, Närpes
Bergö vindkraftspark, Malax
Publicerad: 17-07-2015

BEDÖMNINGSPROGRAM Anlänt : 3.5.2010 Framlagt till påseende : 10.5-8.6.2010 Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende under tjänstetid på kommunernas officiella anslagstavlor: Malax ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Bergö vindkraftspark, Malax
Ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna, Kristinestad
Publicerad: 17-07-2015

Projektbeskrivning: Projektet planeras på PVO:s kraftverksområde på Björnön i Kristinestad. Till projektets omedelbara verkningsområdet hör en kommun, Kristinestad. För tillfället består kr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna, Kristinestad
Projekt för en vindkraftspark i Norrskogen (Nixmossen)
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Nixmossen vindkraftspark  (pdf. 3,4 MB), anlänt: 1.6.2009 Bedömningsprogrammet var framlagt till påseende 8.6.- 8.7.2009 på den o...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projekt för en vindkraftspark i Norrskogen (Nixmossen)
Vindkraftspark i havsområdet utanför Sideby, Kristinestad
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Sideby vindkraftspark  (pdf 1,5 Mb), anlänt: 16.4.2009 elektroniskt och per post, tryckt form: 17.4.2009 Kungörelse av MKB-programmet...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark i havsområdet utanför Sideby, Kristinestad
Lillkyro vindkraftspark, Lillkyro
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet Sammandrag av MKB-programmet för Lillkyro vindkraftspark  (pdf, 700 kB), anlänt: 7.4.2009 Bedömningsprogrammet var framlagt till påseende på d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Lillkyro vindkraftspark, Lillkyro
Ömossa vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Ömossa vindkraftspark  (pdf 4,7 Mb), anlänt: 16.3.2009 elektr. och per e-post, tryckt form Kungörelse av MKB-programmet för Ömossa vind...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Ömossa vindkraftspark, Kristinestad
Projekt för en vindkraftspark i Malax, Malax
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Malax vindkraftspark   (pdf 4,7 Mb), anlänt: 10.3.2009 elektr. och per e-post, tryckt form: 17.3.2009 Bedömningsprogrammet var ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projekt för en vindkraftspark i Malax, Malax
Korsholms vindkraftspark, Korsholm
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Korsholmsvindkraftspark  (pdf 3,0 Mb) anlänt: 2.10.2008 Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende: 13.10. - 12.11.2008 Kungörelse a...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Korsholms vindkraftspark, Korsholm
Projekt för en havsvindpark utanför Kristinestad och Närpes
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogram MKB-program för havsvindparken utanför Kristinestad och Närpes pdf (3,4 MB) anlänt: 3.6.2008 Bedömningsprogrammet var framlagt till påseende 26.6.-22.8.2008 i K...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projekt för en havsvindpark utanför Kristinestad och Närpes
Korsnäs havsvindpark, Korsnäs
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet: Man planerar en havsvindpark på havsområdet väster om Korsnäs beläget ca 10 - 15 kilometer från kusten på ett ca 18 000 hektar stort utredningsområde, vilket i sin helh...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Korsnäs havsvindpark, Korsnäs

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3