Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 09-07-2020

Blågrönalgsituationen har fortfarande varit lugn både i insjöar och i havsområden. Det blåsiga och molniga vädret har under den gångna veckan fortsatt att behärska algförekomsterna, och så länge som d......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden
Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden
Återvinning av avfall i markbyggnad
Innehållssidå | Publicerad: 22-08-2013

Genom lagstiftning strävar man efter att främja återvinningen av avfall i markbyggnad (statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad 843/2017). Förutsatt att de angivna villk...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Anmälningsförfaranden i fråga om verksamhet av engångsnatur enligt MSL > Återvinning av avfall i markbyggnad
Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden
Innehållssidå | Publicerad: 09-07-2020

Genom lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden har miljölagstiftningen reviderats så att den som ansöker om tillstånd elektroniskt på en gång kan lämna in flera tillståndsan...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden
Rivning av byggnad
Innehållssidå | Publicerad: 07-07-2020

Rivningsarbeten är komplexa projekt, som kräver specialkompetens och god planering. Det lönar sig att noggrant överväga behovet av att riva en byggnad, eftersom det vanligen totalekonomiskt bästa alt...

Byggande > Rivning av byggnad
Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Nyhet | Publicerad: 07-07-2020

Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Den enkät som nu öppnas ......

Livsmiljön och planläggning > Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?
Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet
Pressmeddelande | Publicerad: 06-07-2020

Den läkemedelsbelastning som hamnar i miljön kan minskas genom rengöring av avloppsvattnet vid de ursprungliga utsläppskällorna på sjukhus, vårdinrättningar, i hushåll och läkemedelsindustrin samt gen......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet
Vatten > Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet
Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark
Pressmeddelande | Publicerad: 06-07-2020

Miljöministeriet har den 1 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en nationalstadspark. Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark
Natur > Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark
Sjuka, skadade och döda djur
Innehållssidå | Publicerad: 24-07-2014

Vilda djur som är i behov av hjälp Skadade däggdjur Skadade fåglar Döda djur Naturhistoriska centralmuseets monitorering Fisk- och kräftdöd Döda sälar och val...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Naturobservationer > Sjuka, skadade och döda djur
Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar
Pressmeddelande | Publicerad: 02-07-2020

På den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser har man observerat mindre mängder blågrönalger än förra veckan. Det blåsiga och molniga vädret har behärskat förekomsten av ytblomningar av ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar
Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.7.2020: Situationen med blågrönalger har lugnat ner sig både i havsområden och i insjöar
Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Pressmeddelande | Publicerad: 02-07-2020

Statsrådet har höjt bevillningsfullmakten för räntesubventionerad bostadsproduktion med 340 miljoner euro. Efter höjningen kan man i år godkänna att sammanlagt högst 1 750 miljoner euro ur Statens bos......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Att bo i bostadsrättslägenhet > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Boende > Att bo i hyresbostad > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Boende > Att bo i ägarbostad > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Boende > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Byggande > Byggnadsprojekt > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Byggande > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen
Livsmiljön och planläggning > Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen

Publicerad: 30-06-2020

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion >
Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Pressmeddelande | Publicerad: 30-06-2020

Miljöministeriet har förkastat de besvär som anförts över ett beslut som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Pro Esbo rf:s besvär gällde skyddande av Esbo stadshu......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Kulturmiljön > Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus
Coronavåren har påverkat finländarnas förhållande till naturen i positiv bemärkelse – kunskaperna om de största hoten mot naturen är fortfarande bristfälliga
Pressmeddelande | Publicerad: 26-06-2020

En fjärdedel av finländarna upplever att deras förhållande till naturen har utvecklats i positiv bemärkelse under coronavåren, framgår av miljöministeriets och Finlands miljöcentrals barometer om finl......

Natur > Coronavåren har påverkat finländarnas förhållande till naturen i positiv bemärkelse – kunskaperna om de största hoten mot naturen är fortfarande bristfälliga
Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga
Pressmeddelande | Publicerad: 25-06-2020

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga
Natur > Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga
Riksomfattande algöversikt 25.6.2020: Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena och insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 25-06-2020

Blågröna alger har observerats i större mängder än förra veckan både i havsområden och i insjöar. Den varma perioden i början av juni har främjat ökningen av blågröna alger, vilket är typiskt för en v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 25.6.2020: Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena och insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 25.6.2020: Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena och insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.6.2020: Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena och insjöarna
Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen
Pressmeddelande | Publicerad: 23-06-2020

Trots det långsiktiga vattenskyddsarbetet har havsmiljön i Skärgårdshavet inte förbättrats på önskat sätt. Mängden näringsämnen, särskilt fosfor, i Skärgårdshavet har minskat bara lite. Forskningsproj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen
Vatten > Vattenskydd > Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen
Riksomfattande algöversikt 18.6.2020: Förekomsten av blågrönalger har ökat under midsommarveckan
Pressmeddelande | Publicerad: 18-06-2020

Under midsommarveckan har blågrönalger börjat förekomma i allt större mängder både i sjöar och i Södra och Sydvästra Finlands havsområden. Det ovanligt varma vädret i juni har tidigarelagt den lokala ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 18.6.2020: Förekomsten av blågrönalger har ökat under midsommarveckan
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 18.6.2020: Förekomsten av blågrönalger har ökat under midsommarveckan
Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.6.2020: Förekomsten av blågrönalger har ökat under midsommarveckan
Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018
Pressmeddelande | Publicerad: 17-06-2020

På längre sikt har klimatutsläppen minskat i nästan alla kommuner i Finland. Under granskningsperioden 2005–2018 har den genomsnittliga ändringen varit -15 procent. Kommuners utsläpp har minskat på et......

Klimat och luft > Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018
Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende
Pressmeddelande | Publicerad: 16-06-2020

Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende beviljar kommuner och samkommuner understöd för projekt som kan förbättra äldres boende på lång sikt....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende
Boende > Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende
Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering
Pressmeddelande | Publicerad: 16-06-2020

I Finland kan man njuta av fantastiska vattendrag och av Östersjön, men det finns också rikligt med vattendrag som behöver restaureras. Vattendrag som övergöds, blir grundare och växer igen behöver nå......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering
Vatten > Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9