Första Föregående
5
6
7
8
9

Resultaten av Arandas uppföljningsresa berättar: Sommarens alggröt i Östersjön orsakades av det näringsrika vatten som flödade in från centralbassängen
Pressmeddelande | Publicerad: 28.9.2018

Forskningsfartyget Arandas första övervakningsresa efter renoveringen var framgångsrik trots de utmanande väderförhållandena och den förkortade restiden. Undersökningsresultaten visar att det salta oc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Resultaten av Arandas uppföljningsresa berättar: Sommarens alggröt i Östersjön orsakades av det näringsrika vatten som flödade in från centralbassängen
Kartor och statistik > Resultaten av Arandas uppföljningsresa berättar: Sommarens alggröt i Östersjön orsakades av det näringsrika vatten som flödade in från centralbassängen
Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 27.9.2018

I och med att befolkningen åldras ökar behovet att utveckla bostadsområden så att de bättre lämpar sig för äldre och personer med minnessvårigheter. Miljöministeriets handledning ”Boende och boendemi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Byggande > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Livsmiljön och planläggning > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden

Innehållssidå | Publicerad: 21.9.2018

Vilka är fördelarna med medborgarnas observationer?   ...


Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Pressmeddelande | Publicerad: 17.9.2018

De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Byggande > Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Vinnarna i utmaningstävlingen tar sig an havsnedskräpningen på olika sätt
Pressmeddelande | Publicerad: 14.9.2018

Utmaningstävlingen Meriroskahaaste (Utmaning om havsnedskräpning) utlystes i syfte att få fram lösningar för att minska mängden skräp som hamnar i Östersjön. Vinnartrion – Paptic Oy, VTT:s team PlastB......

Hav > Vinnarna i utmaningstävlingen tar sig an havsnedskräpningen på olika sätt
Forskningsfartyget Aranda styr genast ut på en forskningsresa
Pressmeddelande | Publicerad: 7.9.2018

Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda överläts i dag till Finlands miljöcentral. Ombyggnadsarbetet utfördes av Rauma Marine Constructions på företagets varv i Raumo. Aranda styr genast nä......

Hav > Forskningsfartyget Aranda styr genast ut på en forskningsresa
Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer
Pressmeddelande | Publicerad: 6.9.2018

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag om att statliga tillståndsmyndigheter ska ges utvidgad behörighet att vidta åtgärder för att förebygga och begränsa förorening av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Ansvar för miljöskador > Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer
Konsumtion och produktion > Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer
Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar
Pressmeddelande | Publicerad: 6.9.2018

Statsrådet överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. Det föreslås att det i miljöskyddslagen ska tas in graderade nationella åtaganden om en minskning av ut......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar
Konsumtion och produktion > Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 4.9.2018

Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar
De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt
Pressmeddelande | Publicerad: 31.8.2018

I de kolneutrala kommunerna (Hinku-kommunerna), som eftersträvar ambitiös utsläppsminskning, ökade utsläppen av växthusgaser med 2 procent från år 2015 till år 2016. Finlands utsläpp av växthusgaser ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt
Konsumtion och produktion > De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt
Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden
Pressmeddelande | Publicerad: 31.8.2018

Helsingfors centralstation skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Miljöministeriet har i dag fastställt det beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har fattat i fråg......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden
Livsmiljön och planläggning > Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden
En liten ändring föreslås i gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
Pressmeddelande | Publicerad: 30.8.2018

Regeringen föreslår i en proposition att det till Urho Kekkonens nationalpark ska fogas uppemot två hundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för skyddsändamål och att ett område på mindre......

Natur > En liten ändring föreslås i gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 30.8.2018

Årtiondets kraftigaste blomningar av blågröna alger förekom i Finska viken 2018. Ytansamlingar av alger täckte som värst nästan hela Finska viken. Rikliga ytansamlingar av blågröna alger förekom även ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus
Pressmeddelande | Publicerad: 24.8.2018

NTM-centralen i Tavastland har idag den 24 augusti 2018 beslutat att ett naturskyddsområde på ungefär hundra hektar ska inrättas på nationalstadsparkens område öster om Aulankosjön i Tavastehus. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus
Natur > Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus
Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Pressmeddelande | Publicerad: 23.8.2018

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Ändringen gäller företeckningen av projekt som kräver MKB-......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 23.8.2018

Ytblomningarna av blågröna alger har blivit färre både i havsområdena och i insjöarna. Endast mindre ytanhopningar förekommer i Finska viken. Längs med kusten förekommer det dock ställvis rikligt med ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning
Nyhet | Publicerad: 22.8.2018

Finnish Water Way är namnet på Finlands nya strategi för att skapa en värld med tryggad vattenförsörjning....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning
Vatten > Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning
Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 16.8.2018

Inga stora ytanhopningar har observerats i Finlands havsområden, men det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger blandat i vattnet i de södra och sydvästra havsområdena. Inga blågröna alger har o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
En hyllning till landskapen i vardagsmiljön
Pressmeddelande | Publicerad: 14.8.2018

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #arkimaisema / #vardagslandskapet utmanar dig till att se på landskapen i din vardagsmiljö med nya ögon....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > En hyllning till landskapen i vardagsmiljön
Natur > Landskap > En hyllning till landskapen i vardagsmiljön
Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 9.8.2018

Det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger blandat i vattnet i Finlands havsområden, särskilt i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, men inga stora ytanhopningar har observerats. I insj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna

Första Föregående
5
6
7
8
9